www.dreptonline.ro, 2023-03-25 | Prima pagină
------------------------------------------------------------------
Copiat de la web.archive.org, cu Lynx.
------------------------------------------------------------------
  IFRAME:
  https://archive.org/includes/donate.php?as_page=1&platform=wb&referer=h
  ttps%3A//web.archive.org/web/20230325010327/http%3A//www.dreptonline.ro
  /legislatie/legea_protectiei_copilului.php

  Wayback Machine
  http://www.dreptonli Go
  Jan       MAR May
  Previous capture 25  Next capture
  2022       2023 2024
  success
  fail
  About this capture
  COLLECTED BY
  Collection: Certificate Transparency
  TIMESTAMPS
  loading

  The Wayback Machine -
  https://web.archive.org/web/20230325010327/http://www.dreptonline.ro/le
  gislatie/legea_protectiei_copilului.php

  #Drept Online - Portal de Drept, DreptOnline.ro

  [INS: :INS] [INS: :INS] [INS: :INS]
  DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice

  Comunitate juridica online: DreptOnline.ro  AvocatRomania.ro
  Avocat-Divort.ro  Avocat-Partaj.ro

  Intreaba un avocat

            [steag_en2.jpg] [steag_rom.jpg]
                  Sitemap

  Comunitate
  Home
  Resurse
  Tribuna
  Jurisprudenta
  Stiri
  Dezbateri
  Cariere
  Comunitate
  Dictionar juridic
  Carti juridice
  Evenimente
  Monitorul Oficial
  Monitorul Oficial
  Arhiva Monitor
  Raspunsuri juridice
  Intreaba un avocat
  Raspunsuri juridice
  Arhiva raspunsuri
  Traducatori
  Cautare
  Lista
  Utile
  Decizii RIL si NC
  Hotarari CEDO
  Informatii utile
  Avocat
  Legislatie
  Legislatie pag 2
  Divortul
  Divort din strainatate
  Personalitati
  Interviuri
  Modele cereri
  Istorie
  Adrese utile
  Institutii
  Curs valutar BNR
  Calculator TVA
  Verificare IBAN
  Interactiv
  Teste grila
  Confruntare
  Jurist vs Jurist
  Dezbateri spete
  Argumente
  Jocul mintii
  Test cunostinte
  Fise tari
  Afla profesia
  User
  Contact
  Newsletter
  Login
  Inregistrare
  Echipa DreptOnline
  Linkuri
  English
  Distrugere arhiva veche
   __________________________________________________________________

  [top_marii_initiati.jpg]

                trafic ranking

  Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
  Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de
  neconstitutionalitate
           _______________  Cauta in site

  Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,
               republicata 2014

  Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 5 martie 2014
  Link util, modificari, completari

   Adoptia interna in viziunea noii legi a adoptiei [avocat Magdalena
  Popeanga]
  Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea
  si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea
  drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
  Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013, dandu-se textelor o noua
  numerotare.
  Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
  copilului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
  nr. 557 din 23 iunie 2004 si a mai fost modificata prin Legea nr.
  71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul
  civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409
  din 10 iunie 2011, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
  I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu modificarile si completarile
  ulterioare, prin Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in
  domeniul serviciilor sociale, publicata in Monitorul Oficial al
  Romaniei, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificarile
  ulterioare, si prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a
  Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial
  al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in
  Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu
  modificarile ulterioare.

        Capitolul I - Dispozitii generale si definitii

  Art. 1
  (1)Prezenta lege reglementeaza cadrul legal privind respectarea,
  promovarea si garantarea drepturilor copilului.
  (2)Autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si
  persoanele fizice si persoanele juridice responsabile de protectia
  copilului sunt obligate sa respecte, sa promoveze si sa garanteze
  drepturile copilului stabilite prinConstitutiesi lege, in concordanta
  cu prevederileConventieiOrganizatiei Natiunilor Unite cu privire la
  drepturile copilului, ratificata prin Legeanr. 18/1990, republicata, cu
  modificarile ulterioare, si ale celorlalte acte internationale in
  materie la care Romania este parte.
  Art. 2
  (1)Prezenta lege, orice alte reglementari adoptate in domeniul
  respectarii si promovarii drepturilor copilului, precum si orice act
  juridic emis sau, dupa caz, incheiat in acest domeniu se subordoneaza
  cu prioritate principiului interesului superior al copilului.
  (2)Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului
  la o dezvoltare fizica si morala normala, la echilibru socioafectiv si
  la viata de familie.
  (3)Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in
  legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului,
  altor reprezentanti legali ai sai, precum si oricaror persoane carora
  acesta le-a fost plasat in mod legal.
  (4)Principiul interesului superior al copilului va prevala in toate
  demersurile si deciziile care privesc copiii, intreprinse de
  autoritatile publice si de organismele private autorizate, precum si in
  cauzele solutionate de instantele judeactoresti.
  (5)Persoanele prevazute la alin. (4) sunt obligate sa implice familia
  in toate deciziile, actiunile si masurile privitoare la copil si sa
  sprijine ingrijirea, cresterea si formarea, dezvoltarea si educarea
  acestuia in cadrul familiei.
  (6)In determinarea interesului superior al copilului se au in vedere
  cel putin urmatoarele:
  a)nevoile de dezvoltare fizica, psihologica, de educatie si sanatate,
  de securitate si stabilitate si apartenenta la o familie;
  b)opinia copilului, in functie de varsta si gradul de maturitate;
  c)istoricul copilului, avand in vedere, in mod special, situatiile de
  abuz, neglijare, exploatare sau orice alta forma de violenta asupra
  copilului, precum si potentialele situatii de risc care pot interveni
  in viitor; [INS: :INS]
  d)capacitatea parintilor sau a persoanelor care urmeaza sa se ocupe de
  cresterea si ingrijirea copilului de a raspunde nevoilor concrete ale
  acestuia;
  e)mentinerea relatiilor personale cu persoanele fata de care copilul a
  dezvoltat relatii de atasament.
  Art. 3
  De dispozitiile prezentei legi beneficiaza:
  a)copiii cetateni romani aflati pe teritoriul Romaniei;
  b)copiii cetateni romani aflati in strainatate;
  c)copiii fara cetatenie aflati pe teritoriul Romaniei;
  d)copiii care solicita sau beneficiaza de o forma de protectie in
  conditiile reglementarilor legale privind statutul si regimul
  refugiatilor in Romania;
  e)copiii cetateni straini aflati pe teritoriul Romaniei, in situatii de
  urgenta constatate, in conditiile prezentei legi, de catre autoritatile
  publice romane competente.
  Art. 4
  In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au
  urmatoarele semnificatii:
  a)copil - persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nici nu a
  dobandit capacitatea deplina de exercitiu, potrivit legii;
  b)familie - parintii si copiii acestora;
  c)familie extinsa - rudele copilului, pana la gradul IV inclusiv;
  d)familie substitutiva - persoanele, altele decat cele care apartin
  familiei extinse, inclusiv afinii pana la gradul IV si asistentii
  maternali care asigura cresterea si ingrijirea copilului, in conditiile
  legii;
  e)plan individualizat de protectie - documentul prin care se realizeaza
  planificarea serviciilor, prestatiilor si a masurilor de protectie
  speciala a copilului, pe baza evaluarii psihosociale a acestuia si a
  familiei sale, in vederea integrarii copilului care a fost separat de
  familia sa intr-un mediu familial stabil permanent, in cel mai scurt
  timp posibil;
  f)plan de servicii - documentul prin care se realizeaza planificarea
  acordarii serviciilor si a prestatiilor, pe baza evaluarii psihosociale
  a copilului si a familiei, in vederea prevenirii abuzului, neglijarii,
  exploatarii, a oricaror forme de violenta asupra copilului, precum si a
  separarii copilului de familia sa;
  g)reprezentant legal al copilului - parintele sau persoana desemnata,
  potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile
  parintesti fata de copil.
  Art. 5
  (1)Copiii au dreptul la protectie si asistenta in realizarea si
  exercitarea deplina a drepturilor lor, in conditiile prezentei legi.
  (2)Rasunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului
  revine in primul rand parintilor, acestia avand obligatia de a-si
  exercita drepturile si de a-si indeplini obligatiile fata de copil
  tinand seama cu prioritate de interesul superior al acestuia.
  (3)In subsidiar, responsabilitatea revine colectivitatii locale din
  care fac parte copilul si familia sa. Autoritatile administratiei
  publice locale au obligatia de a sprijini parintii sau, dupa caz, alt
  reprezentant legal al copilului in realizarea obligatiilor ce le revin
  cu privire la copil, dezvoltand si asigurand in acest scop servicii
  diversificate, accesibile si de calitate, corespunzatoare nevoilor
  copilului.
  (4)Interventia statului este complementara; statul asigura protectia
  copilului si garanteaza respectarea tuturor drepturilor sale prin
  activitatea specifica realizata de institutiile statului si de
  autoritatile publice cu atributii in acest domeniu.
  Art. 6
  Respectarea si garantarea drepturilor copilului se realizeaza conform
  urmatoarelor principii:
  a)respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al
  copilului;
  b)egalitatea sanselor si nediscriminarea;
  c)responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si
  indeplinirea obligatiilor parintesti;
  d)primordialitatea responsabilitatii parintilor cu privire la
  respectarea si garantarea drepturilor copilului;
  e)descentralizarea serviciilor de protectie a copilului, interventia
  multisectoriala si parteneriatul dintre institutiile publice si
  organismele private autorizate;
  f)asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate pentru
  fiecare copil;
  g)respectarea demnitatii copilului;
  h)ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia,
  tinand cont de varsta si de gradul sau de maturitate;
  i)asigurarea stabilitatii si continuitatii in ingrijirea, cresterea si
  educarea copilului, tinand cont de originea sa etnica, religioasa,
  culturala si lingvistica, in cazul luarii unei masurid e protectie;
  j)celeritate in luarea oricarei decizii cu privire la copil;
  k)asigurarea protectiei impotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si
  oricarei forme de violenta asupra copilului;
  l)interpretarea fiecarei norme juridice referitoare la drepturile
  copilului in corelatie cu ansamblul reglementarilor din aceasta
  materie.
  Art. 7
  Drepturile prevazute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor
  fara nicio discriminare, indiferent de rasa, culoare, sex, limba,
  religie, opinie politica sau alta opinie, de nationalitate, apartenenta
  etnica sau origine sociala, de situatia materiala, de gradul si tipul
  unei deficiente, de statutul la nastere sau de statutul dobandit, de
  dificultatile de formare si dezvoltare sau de alt gen ale copilului,
  ale parintilor ori ale altor reprezentanti legali sau de orice alta
  distinctie.
  Art. 8
  In orice cauza care priveste drepturi ale copilului, instanta verifica
  daca intelegerile dintre parinti sau ale acestora cu alte persoane
  respecta interesul superior al copilului.

           Capitolul II - Drepturile copilului

         Sectiunea 1 - Drepturi si libertati civile

  Art. 9
  (1)Copilul are dreptul la stabilirea si pastrarea identitatii sale.
  (2)Copilul este inregistrat imediat dupa nastere si are de la aceasta
  data dreptul la un nume, dreptul de a dobandi o cetatenie si, daca este
  posibil, de a-si cunoaste parintii si de a fi ingrijit, crescut si
  educat de acestia.
  (3)Parintii aleg numele si prenumele copilului, in conditiile legii.
  (4)Copilul are dreptul de a-si pastra cetatenia, numele si relatiile de
  familie, in conditiile prevazute de lege, fara nicio ingerinta.
  (5)Daca se constata ca un copil este lipsit, in mod ilegal, de
  elementele constitutive ale identitatii sale sau de unele dintre
  acestea, institutiile si autoritatile publice sunt obligate sa ia de
  urgenta toate masurile necesare in vederea restabilirii identitatii
  copilului.
  Art. 10
  (1)In scopul realizarii dreptului prevazut la art. 9alin. (1),
  unitatile sanitare care au in structura sectii de nou-nascuti si/sau de
  pediatrie au obligatia de a angaja un asistent social sau, dupa caz, de
  a desemna o persoana cu atributii de asistenta sociala.
  (2)In vederea stabilirii identitatii copilului parasit in unitati
  sanitare sau gasit ori a parintilor acestuia, organele de politie si
  serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, competente, au
  obligatia de a desemna una sau mai multe persoane responsabile, care sa
  realizeze, cu celeritate, demersurile ce le revin, potrivit legii,
  pentru inregistrarea nasterii copilului si sa transmita datele de
  identificare directiei generale de asistenta sociala si protectia
  copilului sau, dupa caz, serviciului public de asistenta sociala.
  (3)Persoanele desemnate la alin. (2) au obligatia efectuarii
  demersurilo de stabilire a identitatii parintilor copiilor parasiti in
  unitatile sanitare, in situatia in care acestia au fost identificati si
  nu au intocmit certificatul de nastere.
  Art. 11
  (1)Certificatul medical constatator al nasterii, atat pentru copilul
  nascut viu, cat si pentru copilul nascut mort, se intocmeste in termen
  de 24 de ore de la nastere.
  (2)Raspunderea pentru indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1)
  revine medicului care a asistat sau a constatat nasterea si medicului
  sef de sectie.
  (3)Cand nasterea a avut loc in afara unitatilor sanitare, medicul de
  familie avand cabinetul inregistrat in raza teritoriala unde a avut loc
  nasterea este obligat ca, la cererea oricarei persoane, in termen de 24
  de ore, sa constate nasterea copilului, dupa care sa intocmeasca si sa
  elibereze certificatul medical constatator al nasterii copilului, chiar
  daca mama nu este inscrisa pe lista cabinetului sau.
  Art. 12
  (1)In situatia in care copilul este parasit de mama in maternitate,
  unitatea medicala are obligatia sa sesizeze telefonic si in scris
  directia generala de asistenta sociala si protectia copilului si
  organele de politie, in termen de 24 de ore de la constatarea
  disparitiei mamei.
  (2)In termen de 5 zile de la sesizarea prevazuta la alin. (1), se
  intocmeste un proces-verbal de constatare a parasirii copilului, semnat
  de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia
  copilului, reprezentantul politiei si al maternitatii; cand starea de
  sanatate a copilului permite externarea, in baza procesului-verbal,
  directia generala de asistenta sociala si protectia copilului va
  stabili masura plasamentului in regim de urgenta pentru copil.
  (3)In termen de 30 de zile de la intocmirea procesului-verbal, politia
  este obligata sa intreprinda verificarile specifice privind identitatea
  mamei si sa comunice rezultatul acestor verificari directiei generale
  de asistenta sociala si protectia copilului.
  (4)In situatia in care mama este identificata, directia generala de
  asistenta sociala si protectia copilului va asigura consilierea si
  sprijinirea acesteia in vederea realizarii demersurilor legate de
  intocmirea actului de nastere.
  (5)In situatia in care, in urma verificarilor efectuate de politie, nu
  este posibila identificarea mamei, directia generala de asistenta
  sociala si protectia copilului transmite serviciului public de
  asistenta sociala in a carui raza administrativ-teritoriala s-a produs
  nasterea dosarul cuprinzand certificatul medical constatator al
  nasterii, procesul-verbal prevazut la alin. (2), dispozitia de
  plasament in regim de urgenta si raspunsul politiei cu rezultatul
  verificarilor.
  (6)In termen de 5 zile de la primirea documentatiei prevazute la alin.
  (5), serviciul public de asistenta sociala are obligatia de a obtine
  dispozitia de stabilire a numelui si prenumelui copilului, in
  conformitate cu prevederile Legiinr. 119/1996cu privire la actele de
  stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  si de a face declaratia de inregistrare a nasterii la serviciul de
  stare civila competent.
  (7)In termen de 24 de ore de la inregistrarea nasterii copilului,
  serviciul public de asistenta sociala are obligatia de a transmite
  directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului actul de
  inregistrare a nasterii copilului.
  Art. 13
  In situatia copilului parasit de parinti in alte unitati sanitare, a
  carui nastere nu a fost inregistrata, obligatia de a realiza
  demersurile prevazute de lege pentru inregistrarea nasterii copilului
  revine serviciului public de asistenta sociala in a carui raza
  administrativ-teritoriala a fost parasit acesta, cu respectarea
  procedurii prevazute laart. 12.
  Art. 14
  (1)In situatia copilului gasit in familie sau intr-un loc public,
  precum si a celui parasit de parinti in alte unitati sanitare, a carui
  nastere nu a fost inregistrata, obligatia de a realiza demersurile
  prevazute de lege pentru inregistrarea nasterii copilului revine
  serviciului public de asistenta sociala in a carui raza
  administrativ-teritoriala a fost gasit sau parasit copilul.
  (2)Expertiza medico-legala necesara pentru inregistrarea nasterii
  copilului este gratuita.
  Art. 15
  Metodologia privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor
  administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor
  implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in
  situatie de risc sau parasiti in unitati sanitare/sectii/compartimente
  de specialitate obstetricaginecologie si neonatologie/alte unitati
  sanitare care ofera servicii medicale pentru copii se aproba prin
  hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei,
  Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in colaborare cu
  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si cu
  Ministerul Sanatatii.
  Art. 16
  (1)Unitatile sanitare, unitatile de protectie sociala, serviciile de
  ingrijire de tip rezidential, entitatile fara personalitate juridica,
  alte persoane juridice, precum si persoane fizice care interneaza sau
  primesc in ingrijire femei gravide ori copii care nu poseda acte pe
  baza carora sa li se poata stabili identitatea sunt obligate sa anunte,
  in termen de 24 de ore, in scris, autoritatea administratiei publice
  locale in a carei raza isi au sediul sau, dupa caz, domiciliul, in
  vederea stabilirii identitatii lor, precum si directia generala de
  asistenta sociala si protectia copilului de care apartin, in vederea
  luarii in evidenta.
  (2)Cel care ia un copil pentru a-l ingriji sau proteja temporar, pana
  la stabilirea unei masuri de protectie in conditiile legii, are
  obligatia de a-l intretine si, in termen de 48 de ore, de a anunta
  autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala
  isi are sediul sau domiciliul.
  Art. 17
  (1)Copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte
  directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care
  copilul a dezvoltat legaturi de atasament.
  (2)Copilul are dreptul de a-si cunoaste rudele si de a intretine
  relatii personale cu acestea, precum si cu alte persoane alaturi de
  care copilul s-a bucurat de viata de familie, in masura in care acest
  lucru nu contravine interesului sau superior.
  (3)Parintii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot impiedica
  relatiile personale ale acestuia cu bunicii, fratii si surorile ori cu
  alte persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie
  decat in cazurile in care instanta decide in acest sens, apreciind ca
  exista motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica,
  psihica, intelectuala sau morala a copilului.
  (4)In caz de neintelegere intre parinti cu privire la modalitatile de
  exercitare a dreptului de a avea legaturi personale cu copilul,
  instanta va stabili un program in functie de varsta copilului, de
  nevoile de ingrijire si educare ale acestuia, de intensitatea legaturii
  afective dintre copil si parintele la care nu locuieste, de
  comportamentul acestuia din urma, precum si de alte aspecte relevante
  in fiecare caz in parte.
  (5)Criteriile prevazute la alin. (4) vor fi avute in vedere si la
  stabilirea programului de relatii personale si cu celelalte persoane
  alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie.
  Art. 18
  (1)In sensul prezentei legi, relatiile personale se pot realiza prin:
  a)intalniri ale copilului cu parintele ori cu o alta persoana care are,
  potrivit prezentei legi, dreptul la relatii personale cu copilul;
  b)vizitarea copilului la domiciliul acestuia;
  c)gazduirea copilului, pe perioada determinata, de catre parintele sau
  de catre alta persoana la care copilul nu locuieste in mod obisnuit;
  d)corespondenta ori alta forma de comunicare cu copilul;
  e)transmiterea de informatii copilului cu privire la parintele ori la
  alte persoane care au, potrivit prezentei legi, dreptul de a mentine
  relatii personale cu copilul;
  f)transmiterea de catre persoana la care locuieste copilul a unor
  informatii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluari
  medicale sau scolare, catre parintele sau catre alte persoane care au
  dreptul de a mentine relatii personale cu copilul;
  g)intalniri ale copilului cu parintele ori cu o alta persoana fata de
  care copilul a dezvoltat legaturi de atasament intr-un loc neutru in
  raport cu copilul, cu sau fara supravegherea modului in care relatiile
  personale sunt intretinute, in functie de interesul superior al
  copilului.
  (2)Transmiterea informatiilor prevazute la alin. (1) lit. e) si f) se
  va face cu respectarea interesului superior al copilului, precum si a
  dispozitiilor speciale vizand confidentialitatea si transmiterea
  informatiilor cu caracter personal.
  (3)Parintele la care copilul locuieste are obligatia de a sprijini
  mentinerea relatiilor personale ale copilului cu celalalt parinte,
  prevazute la alin. (1).
  (4)Pentru restabilirea si mentinerea relatiilor personale ale
  copilului, serviciul publicd e asistenta sociala si, dupa caz,
  directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului de la
  nivelul fiecarui sector al municipiului Bucuresti au obligatia de a
  oferi consiliere, acordata de specialisti atat copilului, cat si
  parintilor sai, la solicitarea acestora.
  (5)In cazul in care parintele la care copilul locuieste impiedica sau
  afecteaza in mod negativ legaturile personale ale copilului cu celalalt
  parinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanta sau
  convenit de parinti, parintele la care nu locuieste in mod statornic
  poate cere serviciului public de asistenta sociala sau, dupa caz,
  persoanelor cu atributii de asistenta sociala in circumscriptia caruia
  se afla locuinta copilului sa monitorizeze relatiile personale cu
  copilul pentru o durata de pana la 6 luni.
  (6)Monitorizarea permite reprezentantilor serviciului public de
  asistenta sociala sau, dupa caz, persoanelor cu atributii de asistenta
  sociala sa asiste la preluarea copilului de catre parintele la care nu
  locuieste in mod statornic, la inapoierea acestuia, sa realizeze
  intervievarea parintilor, a copilului si a persoanelor cu care copilul
  locuieste, precum si a altor persoane, in vederea intocmirii raportului
  de monitorizare.
  (7)La finalul perioadei de monitorizare, reprezentantul serviciului
  public de asistenta sociala sau, dupa caz, persoana cu atributii de
  asistenta sociala care a intocmit raportul prevazut la alin. (6) poate
  propune prelungirea perioadei de monitorizare cu cel mult 6 luni, poate
  recomanda consilierea psihologica a unuia dintre parinti sau a ambilor,
  precum si o serie de masuri pentru imbunatatirea relatiei personale
  dintre copil si parintele la care nu locuieste.
  (8)Raportul de monitorizare prevazut la alin. (6) se inmaneaza
  fiecaruia dintre parinti si poate fi folosit ca proba in instanta.
  Art. 19
  (1)Copilul care a fost separat de ambii parinti sau de unul dintre
  acestia printr-o masura dispusa in conditiile legii are dreptul de a
  mentine relatii personale si contacte directe cu ambii parinti, cu
  exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior
  al copilului.
  (2)Instanta judecatoreasca, luand in considerare, cu prioritate,
  interesul superior al copilului, poate limita exercitarea acestui
  drept, daca exista motive temeinice de natura a periclita dezvoltarea
  fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copilului.
  Art. 20
  (1)In vederea asigurarii mentinerii relatiilor personale ale copilului
  cu parintii sai sau cu alte persoane alaturi de care s-a bucurat de
  viata de familie, precum si pentru asigurarea inapoierii copilului la
  locuinta sa la terminarea perioadei de vizita, instanta poate dispune,
  la cererea parintelui interesat sau a altei persoane indreptatite, una
  sau mai multe masuri cu caracter asiguratoriu sau a unor garantii.
  (2)Masurile prevazute la alin. (1) pot include:
  a)amenda pe ziua de intarziere impusa persoanei care refuza punerea in
  aplicare sau respectarea programului de mentinere a relatiilor
  personale ale copilului;
  b)depunerea unei garantii reale sau personale de catre parintele sau
  persoana de la care urmeaza sa fie preluat copilul, in vederea
  mentinerii relatiilor personale sau, dupa caz, la incetarea programului
  de vizitare;
  c)depunerea pasaportului sau a unui alt act de identitate la o
  institutie desemnata de instanta si, atunci cand este necesar, a unui
  document din care sa rezulte ca persoana care solicita relatii
  personale a notificat depunerea acestora, pe durata vizitei,
  autoritatii consulare competente.
  Art. 21
  (1)In cazul in care parintii nu se inteleg cu privire la locuinta
  copilului, instanta de tutela va stabili locuinta acestuia la unul
  dintre ei, potrivit art. 496alin. (3)din Codul civil. La evaluara
  interesului copilului instanta poate avea in vedere, in afara
  elementelor prevazute la art. 2alin. (6), si aspecte precum:
  a)disponibilitatea fiecarui parinte de a-l implica pe celalalt parinte
  in deciziile legate de copil si de a respecta drepturile parintesti ale
  acestuia din urma;
  b)disponibilitatea fiecaruia dintre parinti de a permite celuilalt
  mentinerea relatiilor personale;
  c)situatia locativa din ultimii 3 ani a fiecarui parinte;
  d)istoricul cu privire la violenta parintilor asupra copilului sau
  asupra altor persoane;
  e)distanta dintre locuinta fiecarui parinte si institutia care ofera
  educatie copilului.
  (2)Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru
  cazurile in care locuinta minorului se stabileste la terte persoane sau
  la un serviciu de protectie speciala.
  Art. 22
  Copilul ai carui parinti locuiesc in state diferite are dreptul de a
  intretine relatii personale si contacte directe cu acestia, cu exceptia
  situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al
  copilului.
  Art. 23
  (1)Copiii neinsotiti de parinti sau de un alt reprezentant legal ori
  care nu se gasesc sub supravegherea legala a unor persoane au dreptul
  de a li se asigura, in cel mai scurt timp posibil, reintoarcerea
  alaturi de reprezentantii lor legali.
  (2)Deplasarea copiilor in strainatate se realizeaza cu respectarea
  prevederilor Legiinr. 248/2005privind regimul liberei circulatii a
  cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile
  ulterioare.
  (3)Parintii sau, dupa caz, alta persoana responsabila de supravegherea,
  cresterea si ingrijirea copilului sunt obligati sa anunte la politie
  disparitia acestuia de la domiciliu, in cel mult 24 de ore de la
  constatarea disparitiei.
  Art. 24
  (1)Misiunile diplomatice si consulare ale Romaniei au obligatia de a
  sesiza Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
  Varstnice cu privire la copiii cetateni romani aflati in strainatate
  care, din orice motive, nu sunt insotiti de parinti sau de un alt
  reprezentant legal ori nu se gasesc sub supravegherea legala a unor
  persoane din strainatate.
  (2)Ministerul Muncii, Familiei, protectiei Sociale si Persoanelor
  Varstnice va lua masurile necesare pentru intoarcerea copilului la
  parinti sau la un alt reprezentant legal, imediat dupa identificarea
  acestora. In cazul in care persoanele identificate nu pot sau refuza sa
  preia copilul, la cererea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei
  Sociale si Persoanelor Varstnice, tribunalul de la domiciliul copilului
  sau Tribunalul Bucuresti, in situatia in care acest domiciliu nu este
  cunoscut, va dispune plasamentul copilului intr-un serviciu de
  protectie speciala propus de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei
  Sociale si Persoanelor Varstnice.
  (3)Procedura de intoarcere a copiilor in tara, de identificare a
  parintilor sau a altor reprezentanti legali ai copiilor, modul de
  avansare a cheltuielilor ocazionate de intoarcerea in tara a acestora,
  precum si serviciile de protectie speciala, publice sau private,
  competente sa asigure protectia in regim de urgenta a copiilor aflati
  in situatia prevazuta la alin. (1), se stabilesc prin hotarare a
  Guvernului.
  Art. 25
  (1)Misiunile diplomatice si consulare straine au obligatia de a sesiza
  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
  Varstnice si Inspectoratul General pentru Imigrari despre toate
  situatiile in care au cunostinta de copii cetateni straini aflati pe
  teritoriul Romaniei, care, din orice motive, nu sunt insotiti de
  parinti sau de un alt reprezentant legal ori nu se gasesc sub
  supravegherea legala a unor persoane. In cazul in care autoritatile
  romane se autosesizeaza, acestea vor instiinta de urgenta misiunea
  straina competenta cu privire la copiii in cauza.
  (2)In situatia copiilor prevazuti la alin. (1), Ministerul Muncii,
  Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, pana la
  definitivarea demersurilor legale ce cad in competenta Inspectoratul
  General pentru Imigrari, va solicita Tribunalului Bucuresti stabilirea
  plasamentului copilului intr-un serviciu de protectie speciala propus
  de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
  Varstnice.
  (3)Masura plasamentului dureaza pana la returnarea copilului in tara de
  resedinta a parintilor ori in tara in care au fost identificati alti
  membri ai familiei dispusi sa ia copilul.
  (4)In cazul nereturnarii copilului, acesta beneficiaza de protectia
  speciala prevazuta in prezenta lege.
  Art. 26
  In vederea aplicarii prevederilorart. 24si25se incheie tratatele
  necesare cu statele sau cu autoritatile statelor vizate, pe baza
  propunerilor Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
  Persoanelor Varstnice si ale Ministerului Afacerilor Externe, precum si
  a altor institutii interesate.
  Art. 27
  (1)Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vietii
  sale intime, private si familiale.
  (2)Este interzisa orice actiune de natura sa afecteze imaginea publica
  a copilului sau dreptul acestuia la viata intima, privata si familiala.
  (3)Participarea copilului in varsta de pana la 14 ani la dezbateri
  publice in cadrul unor programe audiovizuale se poate face numai cu
  consimtamantul scris al acestuia si al parintilor sau, dupa caz, al
  altui reprezentant legal.
  (4)Copiii nu pot fi folositi sau expusi de catre parinti, reprezentanti
  legali, alte persoane responsabile de cresterea si ingrijirea lor,
  organisme private acreditate ca furnizori de servicii sociale,
  institutii publice sau private, in scopul de a obtine avantaje
  personale/institutionale sau de a influenta deciziile autoritatilor
  publice.
  (5)Consiliul National al Audiovizualului monitorizeaza modul de
  derulare a programelor audiovizuale, astfel incat sa se asigure
  protectia si garantarea dreptului copilului prevazut la alin. (1).
  Art. 28
  (1)Copilul are dreptul la libertate de exprimare.
  (2)Libertatea copilului de a cauta, de a primi si de a difuza
  informatii de orice natura, care vizeaza promovarea bunastarii sale
  sociale, spirituale si morale, sanatatea sa fizica si mentala, sub
  orice forma si prin orice mijloace la alegerea sa, este inviolabila.
  (3)Parintii sau, dupa caz, alti reprezentanti legali ai copilului,
  persoanele care au in plasament copii, precum si persoanele care, prin
  natura functiei, promoveaza si asigura respectarea drepturilor copiilor
  au obligatia de a le asigura informatii, explicatii si sfaturi, in
  functie de varsta si de gradul de intelegere al acestora, precum si de
  a le permite sa isi exprime punctul de vedere, ideile si opiniile.
  (4)Parintii nu pot limita dreptul copilului minor la libertatea de
  exprimare decat in cazurile prevazute expres de lege.
  Art. 29
  (1)Copilul capabil de discernamant are dreptul de a-si exprima liber
  opinia asupra oricarei probleme care il priveste.
  (2)In orice procedura judiciara sau administrativa care il priveste,
  copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea
  copilului care a implinit varsta de 10 ani. Cu toate acestea, poate fi
  ascultat si copilul care nu a implinit varsta de 10 ani, daca
  autoritatea competenta apreciaza ca audierea lui este necesara pentru
  solutionarea cauzei.
  (3)Dreptul de a fi ascultat confera copilului posibilitatea de a cere
  si de a primi orice informatie pertinenta, de a fi consultat, de a-si
  exprima opinia si de a fi informat asupra consecintelor pe care le
  poate avea opinia sa, daca este respectata, precum si asupra
  consecintelor oricarei decizii care il priveste.
  (4)In toate cazurile prevazute la alin. (2), opiniile copilului
  ascultat vor fi luate in considerare si li se va acorda importanta
  cuvenita, in raport cu varsta si cu gradul de maturitate a copilului.
  (5)Orice copil poate cere sa fie ascultat conform dispozitiilor alin.
  (2) si (3). In caz de refuz, autoritatea competenta se va pronunta
  printr-o decizie motivata.
  (6)Dispozitiile legale speciale privind consimtamantul sau prezenta
  copilului in procedurile care il privesc, precum si prevederile
  referitoare la desemnarea unui curator, in caz de conflict de interese,
  sunt si raman aplicabile.
  Art. 30
  (1)Copilul are dreptul la libertate de gandire, de constiinta si de
  religie.
  (2)Parintii indruma copilul, potrivit propriilor convingeri, in
  alegerea unei religii, in conditiile legii, tinand seama de opinia,
  varsta si de gradul de maturitate a acestuia, fara a-l putea obliga sa
  adere la o anumita religie sau la un anumit cult religios.
  (3)Religia copilului care a implinit 14 ani nu poate fi schimbata fara
  consimtamantul acestuia; copilul care a implinit varsta de 16 ani are
  dreptul sa isi aleaga singur religia.
  (4)Atunci cand copilul beneficiaza de protectie speciala, persoanelor
  in ingrijirea carora se afla le sunt interzise orice actiuni menite sa
  influenteze convingerile religioase ale copilului.
  Art. 31
  (1)Copilul are dreptul la libera asociere in structuri formale si
  informale, precum si libertatea de intrunire pasnica, in limitele
  prevazute de lege.
  (2)Autoritatile administratiei publice locale, unitatile de invatamant
  si alte institutii publice sau private competente iau masurile necesare
  asigurarii exercitarii corespunzatoare a drepturilor prevazute la alin.
  (1).
  Art. 32
  (1)Copilul apartinand unei minoritati nationale, etnice, religioase sau
  lingvistice are dreptul la viata culturala proprie, la declararea
  apartenentei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale
  religii, precum si dreptul de a folosi limba proprie in comun cu alti
  membri ai comunitatii din care face parte.
  (2)Copilul apartinand minoritatilor nationale are dreptul sa se exprime
  in limba materna in procedurile care il privesc.
  (3)Modalitatile de exercitare a dreptului prevazut la alin. (1),
  inclusiv prin folosirea de interpreti sau traduceri, se vor stabili
  astfel incat sa nu impiedice buna realizare si exercitare a drepturilor
  tuturor copiilor.
  (4)Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii asigura si
  urmareste exercitarea drepturilor prevazute la alin. (1).
  Art. 33
  (1)Copilul are dreptul la respectarea personalitatii si
  individualitatii sale si nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor
  tratamente umilitoare ori degradante.
  (2)Masurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decat in
  acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv
  pedepsele fizice ori acelea care se afla in legatura cu dezvoltarea
  fizica, psihica sau care afecteaza starea emotionala a copilului.
  Art. 34
  (1)Copilul are dreptul sa depuna singur plangeri referitoare la
  incalcarea drepturilor sale fundamentale.
  (2)Copilul este informat de catre parinte/reprezentant legal asupra
  drepturilor si indatoririlor ce ii revin, precum si asupra
  modalitatilor de exercitare si indeplinire a acestora.
  (3)Indatoririle copilului se stabilesc in functie de varsta si gradul
  de maturitate, fara ca acestea sa conduca la incalcari ale drepturilor
  sale.

      Sectiunea 2 - Mediul familial si ingrijirea alternativa

  Art. 35
  (1)Copilul are dreptul sa creasca alaturi de parintii sai.
  (2)Parintii au obligatia sa asigure copilului, de o maniera
  corespunzatoare capacitatilor in continua dezvoltare ale copilului,
  orientarea si sfaturile necesare exercitarii corespunzatoare a
  drepturilor prevazute in prezenta lege.
  (3)Parintii copilului au dreptul sa primeasca informatiile si asistenta
  de specialitate necesare in vederea ingrijirii, cresterii si educarii
  acestuia.
  Art. 36
  (1)Ambii parinti sunt responsabili pentru cresterea copiilor lor.
  (2)Exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti
  trebuie sa aiba in vedere interesul superior al copilului si sa asigure
  bunastarea materiala si spirituala a copilului, in special prin
  ingrijirea acestuia, prin mentinerea relatiilor personale cu el, prin
  asigurarea cresterii, educarii si intretinerii sale, precum si prin
  reprezentarea sa legala si administrarea patrimoniului sau.
  (3)In sitiuatia in care ambii parinti exercita autoritatea parinteasca,
  dar nu locuiesc impreuna, deciziile importante, precum cele referitoare
  la alegerea felului invataturii sau pregatirii profesionale, tratamente
  medicale complexe sau interventii chirurgicale, resedinta copilului sau
  administrarea bunurilor, se iau numai cu acordul ambilor parinti.
  (4)In situatia in care, din orice motiv, un parinte nu isi exprima
  vointa pentru luarea deciziilor prevazute la alin. (3), acestea se iau
  de catre parintele cu care copilul locuieste, cu exceptia situatiei in
  care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
  (5)Ambii parinti, indiferent daca exercita sau nu autoritatea
  parinteasca, au dreptul de a solicita si de a primi informatii despre
  copil din partea unitatilor scolare, unitatilor sanitare sau a oricaror
  altor institutii ce intra in contact cu copilul.
  (6)Un parinte nu poate renunta la autoritatea parinteasca, dar se poate
  intelege cu celalalt parinte cu privire la modalitatea de exercitare a
  autoritatii parintesti, in conditiileart. 506din Codul civil.
  (7)Se considera motive intemeiate pentru ca instanta sa decida ca
  autoritatea parinteasca sa se exercite de catre un singur parinte
  alcoolismul, boala psihica, dependenta de droguri a celuilalt parinte,
  violenta fata de copil sau fata de celalalt parinte, condamnarile
  pentru infractiuni de trafic de persoane, trafic de droguri,
  infractiuni cu privire la viata sexuala, infractiuni de violenta,
  precum si orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar
  deriva din exercitarea de catre acel parinte a autoritatii parintesti.
  (8)In cazul existentei unor neintelegeri intre parinti cu privire la
  exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti,
  instanta judecatoreasca, dupa ascultarea ambilor parinti, hotaraste
  potrivit interesului superior al copilului.
  Art. 37
  Copilul are dreptul sa fie crescut in conditii care sa permita
  dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala. In acest
  scop parintii sunt obligati:
  a)sa supravegheze copilul;
  b)sa coopereze cu copilul si sa ii respecte viata intima, privata si
  demnitatea;
  c)sa informeze copilul despre toate actele si faptele care l-ar putea
  afecta si sa ia in considerare opinia acestuia;
  d)sa intreprinda toate masurile necesare pentru realizarea drepturilor
  copilului lor;
  e)sa coopereze cu persoanele fizice si persoanele juridice care
  exercita atributii in domeniul ingrijirii, educarii si formarii
  profesionale a copilului.
  Art. 38
  Copilul nu poate fi separat de parintii sai sau de unul dintre ei,
  impotriva vointei acestora, cu exceptia cazurilor expres si limitativ
  prevazute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare si numai daca acest
  lucru este impus de interesul superior al copilului.
  Art. 39
  (1)Serviciul public de asistenta sociala va lua toate masurile necesare
  pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina
  separarea copilului de parintii sai, precum si pentru prevenirea
  comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie.
  (2)Orice separare a copilului de parintii sai, precum si orice limitare
  a exercitiului drepturilor parintesti trebuie sa fie precedate de
  acordarea sistematica a serviciilor si prestatiilor prevazute de lege,
  cu accent deosebit pe informarea corespunzatoare a parintilor,
  consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate in baza unui plan
  de servicii.
  Art. 40
  (1)Planul de servicii se intocmeste si se pune in aplicare de catre
  serviciul public de asistenta sociala, organizat la nivelul
  municipiilor si oraselor, precum si de persoanele cu atributii de
  asistenta sociala din aparatul propriu al consiliilor locale comunale
  din unitatea administrativ-teritoriala unde se afla copilul, in urma
  evaluarii situatiei copilului si a familiei acestuia.
  (2)La nivelul municipiului Bucuresti intocmirea si punerea in aplicare
  a planului prevazut la alin. (1) se realizeaza de catre directia
  generala de asistenta sociala si protectia copilului de la nivelul
  fiecarui sector.
  (3)Planul de servicii se aproba prin dispozitia primarului.
  (4)Planul de servicii are ca obiectiv prevenirea abuzului, neglijarii,
  exploatarii si a oricaror forme de violenta asupra copilului sau
  separarea copilului de familia sa. In acest scop, serviciul public de
  asistenta sociala ori, dupa caz, directia generala de asistenta sociala
  si protectia copilului de la nivelul fiecarui sector al municipiului
  bucuresti are obligatia de a oferi servicii si prestatii destinate
  mentinerii copilului in familie si de a sprijini accesul copilului si
  al familiei sale la alte servicii.
  (5)Planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea catre
  directia generala de asistenta sociala si protectia copilului a cererii
  de instituire a unei masuri de protectie speciala a copilului, numai
  daca, dupa acordarea serviciilor prevazute de acest plan, se constata
  ca mentinerea copilului alaturi de parintii sai nu este posibila.
  Art. 41
  (1)Daca exista motive temeinice de a suspecta ca viata si securitatea
  copilului sunt primejduite in familie, reprezentantii serviciului
  public de asistenta sociala ori, dupa caz, ai directiei generale de
  asistenta sociala si protectia copilului de la nivelul sectoarelor
  municipiului Bucuresti au dreptul sa viziteze copiii la locuinta lor si
  sa se informeze despre felul in care acestia sunt ingrijiti, despre
  sanatatea si dezvoltarea lor fizica, educarea, invatatura si pregatirea
  lor profesionala, acordand, la nevoie, indrumarile necesare.
  (2)Daca, in urma vizitelor efectuate potrivit alin. (1), se constata ca
  dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copilului
  este primejduita, serviciul public de asistenta sociala este obligat sa
  sesizeze de indata directia generala de asistenta sociala si protectia
  copilului in vederea luarii masurilor prevazute de lege.
  (3)Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este
  obligata sa sesizeze instanta judecatoreasca in situatia in care
  considera ca sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru
  decaderea, totala sau partiala, a parintilor ori a unuia dintre ei din
  exercitiul drepturilor parintesti.
  Art. 42
  (1)Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului va lua
  toate masurile necesare pentru ca parintii decazuti din drepturile
  parintesti, precum si cei carora le-a fost limitat exercitiul anumitor
  drepturi sa beneficieze de asistenta specializata pentru cresterea
  capacitatii acestora de a se ocupa de copii, in vederea redobandirii
  exercitiului drepturilor parintesti.
  (2)Parintii care solicita redarea exercitiului drepturilor parintesti
  beneficiaza de asistenta juridica gratuita, in conditiile legii.
  Art. 43
  Instanta judecatoreasca este singura autoritate competenta sa se
  pronunte, luand in considerare, cu prioritate, interesul superior al
  copilului, cu privire la:
  a)persoana care exercita drepturile si indeplineste obligatiile
  parintesti in situatia in care copilul este lipsit, temporar sau
  permanent, de ocrotirea parintilor sai;
  b)modalitatile in care se exercita drepturile si se indeplinesc
  obligatiile parintesti;
  c)decaderea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti;
  d)redarea exercitiului drepturilor parintesti.
  Art. 44
  (1)Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea
  parintilor sai sau care, in vederea protejarii intereselor sale, nu
  poate fi lasat in grija acestora are dreptul la protectie alternativa.
  (2)Protectia prevazuta la alin. (1) include instituirea tutelei,
  masurile de protectie speciala prevazute de prezenta lege, adoptia. In
  alegerea uneia dintre aceste solutii autoritatea competenta va tine
  seama in mod corespunzator de necesitatea asigurarii unei anumite
  continuitati in educarea copilului, precum si de originea sa etnica,
  religioasa, culturala si lingvistica.
  Art. 45
  Tutela se instituie conform legii de catre instanta judecatoreasca in a
  carei circumscriptie teritoriala domiciliaza sau a fost gasit copilul.

        Sectiunea 3 - Sanatatea si bunastarea copilului

  Art. 46
  (1)Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de sanatate
  pe care o poate atinge si de a beneficia de serviciile medicale si de
  recuperare necesare pentru asigurarea realizarii efective a acestui
  drept.
  (2)Accesul copilului la servicii medicale si de recuperare, precum si
  la medicatia adecvata starii sale in caz de boala este garantat de
  catre stat, costurile aferente fiind suportate din Fondul national unic
  de asigurari sociale de sanatate si de la bugetul de stat.
  (3)Organele de specialitate ale administratiei publice centrale,
  autoritatile administratiei publice locale, precum si orice alte
  institutii publice sau private cu atributii in domeniul sanatatii sunt
  obligate sa adopte, in conditiile legii, toate masurile necesare
  pentru:
  a)reducerea mortalitatii infantile;
  b)asigurarea si dezvoltarea serviciilor medicale primare si comunitare;
  c)prevenirea malnutritiei si a imbolnavirilor;
  d)asigurarea serviciilor medicale pentru gravide in perioada pre- si
  postnatala, indiferent daca acestea au sau nu au calitatea de persoana
  asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
  e)informarea parintilor si a copiilor cu privire la sanatatea si
  alimentatia copilului, inclusiv cu privire la avantajele alaptarii,
  igienei si salubritatii mediului inconjurator;
  f)dezvoltarea de actiuni si programe pentru ocrotirea sanattii si de
  prevenire a bolilor, de asistenta a parintilor si de educatie, precum
  si de servicii in materie de planificare familiala;
  g)verificarea periodica a tratamentului copiilor care au fost plasati
  pentru a primi ingrijire, protectie sau tratament;
  h)asigurarea confidentialitatii consultantei medicale acordate la
  solicitarea copilului;
  i)derularea sistematica in unitatile scolare de programe de educatie
  pentru viata, inclusiv educatie sexuala pentru copii, in vederea
  prevenirii contactarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii
  minorelor.
  (4)Parintii sunt obligati sa solicite asistenta medicala pentru a
  asigura copilului cea mai buna stare de sanatate pe care o poate atinge
  si pentru a preveni situatiile care pun in pericol viata, cresterea si
  dezvoltarea copilului.
  (5)In situatia exceptionala in care viata copilului se afla in pericol
  iminent ori exista riscul producerii unor consecinte grave cu privire
  la sanatatea sau integritatea acestuia, medicul are dreptul de a
  efectua acele acte medicale de stricta necesitate pentru a salva viata
  copilului, chiar fara a avea acordul parintilor sau al altui
  reprezentant legal al acestuia.
  (6)Vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la
  domiciliul gravidelor si al copiilor pana la implinirea varstei de un
  an sunt obligatorii, in vederea ocrotirii sanatatii mamei si copilului,
  educatiei pentru sanatate, prevenirii abandonului, abuzului,
  neglijarii, exploatarii si oricarei forme de violenta asupra copilului.
  Art. 47
  (1)Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa
  permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala.
  (2)Parintilor sau, dupa caz, reprezentantilor legali, le revine
  responsabilitatea de a asigura cele mai bune conditii de viata necesare
  cresterii si dezvoltarii copiilor; parintii sunt obligati sa le asigure
  copiilor locuinta, precum si conditiile necesare pentru crestere,
  educare, invatatura, pregatire profesionala, precum si un mediu de
  viata sanatos.
  Art. 48
  (1)Copilul are dreptul de a beneficia de asistenta sociala si de
  asigurari sociale, in functie de resursele si de situatia in care se
  afla acesta si persoanele in intretinerea carora se gaseste.
  (2)In cazul in care parintii sau persoanele care au, potrivit legii,
  obligatia de a intretine copilul nu pot asigura, din motive
  independente de vointa lor, satisfacerea nevoilor minime de locuinta,
  hrana, imbracaminte si educatie ale copilului, statul, prin
  autoritatile publice competente, este obligat sa asigure acestora
  sprijin corespunzator, sub forma de prestatii financiare, prestatii in
  natura, precum si sub forma de servicii, in conditiile legii.
  (3)Parintii au obligatia sa solicite autoritatilor competente acordarea
  alocatiilor, indemnizatiilor, prestatiilor in bani sau in natura si a
  altor facilitati prevazute de lege pentru copii sau pentru familiile cu
  copii.
  (4)Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a informa
  parintii si copiii in legatura cu drepturile pe care le au, precum si
  asupra modalitatii de acordare a drepturilor de asistenta sociala si de
  asigurari sociale.
  Art. 49
  (1)Copilul cu handicap are dreptul la ingrijire speciala, adaptata
  nevoilor sale.
  (2)Copilul cu handicap are dreptul la educatie, recuperare, compensare,
  reabilitare si integrare, adaptate posibilitatilor proprii, in vederea
  dezvoltarii personalitatii sale.
  (3)In vederea asigurarii accesului la educatie, recuperare si
  reabilitare, copilul cu handicap poate fi scolarizat in alt
  judet/sector al municipiului Bucuresti decat cel de domiciliu, cu
  suportarea cheltuielilor din bugetul judetului/sectorului in care se
  afla unitatea de invatamant.
  (4)Ingrijirea speciala trebuie sa asigure dezvoltarea fizica, mentala,
  spirituala, morala sau sociala a copiilor cu handicap. Ingrijirea
  speciala consta in ajutor adecvat situatiei copilului si parintilor sai
  ori, dupa caz, situatiei celor carora le este incredintat copilul si se
  acorda gratuit, ori de cate ori acest lucru este posibil, pentru
  facilitarea accesului efectiv si fara discriminare al copiilor cu
  handicap la educatie, formare profesionala, servicii medicale,
  recuperare, pregatire, in vederea ocuparii unui loc de munca, la
  activitati recreative, precum si la orice alte activitati apte sa le
  permita deplina integrare sociala si dezvoltare a personalitatii lor.
  (5)Organele de specialitate ale administratiei publice centrale si
  autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa initieze
  programe si sa asigure resursele necesare dezvoltarii serviciilor
  destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu handicap si ale familiilor
  acestora in conditii care sa le garanteze demnitatea, sa le favorizeze
  autonomia si sa le faciliteze participarea activa la viata comunitatii.
  Art. 50
  (1)Copilul cu dizabilitati beneficiaza de asistenta medicala gratuita,
  inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu,
  cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari
  sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru.
  (2)Parintele sau reprezentantul legal are obligatia de a respecta
  si/sau urma serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul
  cu dizabilitati incadrat in grad de handicap.

     Sectiunea 4 - Educatie, activitati recreative si culturale

  Art. 51
  (1)Copilul are dreptul de a primi o educatie care sa ii permita
  dezvoltarea, in conditii nediscriminatorii, a aptitudinilor si
  personalitatii sale.
  (2)Parintii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul
  educatiei care urmeaza sa fie data copiilor lor si au obligatia sa
  inscrie copilul la scoala si sa asigure frecventarea cu regularitate de
  catre acesta a cursurilor scolare.
  (3)Copilul care a implinit varsta de 14 ani poate cere incuviintarea
  instantei judecatoresti de a-si schimba felul invataturii si al
  pregatirii profesionale.
  Art. 52
  (1)Ministerul Educatiei Natioanle, ca organ de specialitate al
  administratiei publice centrale, precum si inspectoratele scolare si
  unitatile de invatamant, ca institutii ale administratiei publice
  locale cu atributii in domeniul educatiei, sunt obligate sa intreprinda
  masuri necesare pentru:
  a)facilitarea accesului la educatia prescolara si asigurarea
  invatamantului general obligatoriu si gratuit pentru toti copiii;
  b)dezvoltarea de programe de educatie pentru parintii tineri, inclusiv
  in vederea prevenirii violentei in familie;
  c)organizarea de cursuri speciale de pregatire pentru copiii care nu
  pot raspunde la cerintele programei scolare nationale, pentru a nu
  intra prematur pe piata muncii;
  d)organizarea de cursuri speciale de pregatire pentru copiii care au
  abandonat scoala, in vederea reintegrarii lor in sistemul national de
  invatamant;
  e)respectarea dreptului copilului la timp de odihna si timp liber,
  precum si a dreptului acestuia de a participa liber la viata culturala
  si artistica;
  f)prevenirea abandonului scolar din motive economice, luand masuri
  active de acordare a unor servicii sociale in mediul scolar, cum sunt:
  hrana, rechizite, transport si altele asemenea.
  (2)In cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a
  fi tratat cu respect de catre cadrele didactice, personalul didactic
  auxiliar si cel administrativ si de a fi informat asupra drepturilor
  sale, precum si asupra modalitatilor de exercitare a acestora.
  Pedepsele corporale sau alte tratamente degradante in cadrul procesului
  instructiv-educativ sunt interzise.
  (3)Copilul, personal si, dupa caz, reprezentat sau asistat de
  reprezentantul sau legal, are dreptul de a contesta modalitatile si
  rezultatele evaluarii si de a se adresa in acest sens conducerii
  unitatii de invatamant, in conditiile legii.
  (4)Cadrele didactice au obligatia de a referi centrelor judetene de
  resurse si asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de
  Resurse si Asistenta Educationala cazurile de abuz, neglijare,
  exploatare si orice alta forma de violenta asupra copilului si de a
  semnala serviciului public de asistenta sociala sau, dupa caz,
  directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, aceste
  cazuri.
  Art. 53
  (1)Copilul are dreptul la odihna si vacanta.
  (2)Copilul trebuie sa beneficieze de timp suficient pentru odihna si
  vacanta, sa participe in mod liber la activitati recreative proprii
  varstei sale si la activitatile culturale, artistice si sportive ale
  comunitatii. Autoritatile publice au obligatia sa contribuie, potrivit
  atributiilor ce le revin, la asigurarea conditiilor exercitarii in
  conditii de egalitate a acestui drept.
  (3)Autoritatile publice au obligatia sa asigure, potrivit atributiilor
  care le revin, locuri de joaca suficiente si adecvate pentru copii, in
  mod special in situatia zonelor intens populate.

   Capitolul III - Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau
          definitiv, de ocrotirea parintilor sai

            Sectiunea 1 - Dispozitii comune

  Art. 54
  Protectia speciala a copilului reprezinta ansamblul masurilor,
  prestatiilor si serviciilor destinate ingrijirii si dezvoltarii
  copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai
  sau a celui care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi
  lasat in grija acestora.
  Art. 55
  (1)Copilul beneficiaza de protectia speciala prevazuta de prezenta lege
  pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu.
  (2)La cererea tanarului, exprimata dupa dobandirea capacitatii depline
  de exercitiu, daca isi continua studiile o singura data in fiecare
  forma de invatamant de zi, protectia speciala se acorda, in conditiile
  legii, pe toata durata continuarii studiilor, dar fara a se depasi
  varsta de 26 de ani.
  (3)Tanarul care a dobandit capacitate deplina de exercitiu si a
  beneficiat de o masura de protectie speciala, dar care nu isi continua
  studiile si nu are posibilitatea revenirii in propria familie, fiind
  confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiaza, la cerere, pe o
  perioada de pana la 2 ani, de protectie speciala, in scopul facilitarii
  integrarii sale sociale. Acest drept se pierde in cazul in care se face
  dovada ca tanarului i s-au oferit un loc de munca si/sau locuinta cel
  putin de doua ori, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive
  imputabile lui.
  Art. 56
  Serviciile de protectie speciala sunt cele prevazute laart. 120-123.
  Art. 57
  (1)Masurile de protectie speciala a copilului se stabilesc si se aplica
  in baza planului individualizat de protectie.
  (2)Planul prevazut la alin. (1) se intocmeste si se revizuieste in
  conformitate cu normele metodologice elaborate si aprobate de
  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
  Varstnice.
  (3)Masurile de protectie speciala a copilului care a implinit varsta de
  14 ani se stabilesc numai cu consimtamantul acestuia. In situatia in
  care copilul refuza sa isi dea consimtamantul, masurile de protectie se
  stabilesc numai de catre instanta judecatoreasca, care, in situatii
  temeinic motivate, poate trece peste refuzul acestuia de a-si exprima
  consimtamantul fata de masura propusa.
  Art. 58
  (1)Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului are
  obligatia de a intocmi planul individualizat de protectie, in termen de
  30 de zile dupa primirea cererii de instituire a unei masuri de
  protectie speciala sau imediat dupa ce directorul directiei generale de
  asistenta sociala si protectia copilului a dispus plasamentul in regim
  de urgenta.
  (2)In situatia copilului pentru care a fost instituita tutela,
  dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile.
  (3)La stabilirea obiectivelor planului individualizat de protectie se
  acorda prioritate reintegrarii copilului in familie, iar daca aceasta
  nu este posibila, se va proceda la deschiderea procedurii adoptiei
  interne.
  (4)Reintegrarea copilului in familie ca obiectiv al planului
  individualizat de protectie se stabileste cu consultarea obligatorie a
  parintilor si a membrilor familiei extinse care au putut fi gasiti.
  (5)Deschiderea procedurii adoptiei interne se realizeaza in conditiile
  legii speciale, adoptia ca obiectiv al planului individualizat de
  protectie stabilindu-se fara consultarea parintilor si a membrilor
  familiei extinse.
  (6)Planul individualizat de protectie poate prevedea plasamentul
  copilului intr-un serviciu de tip rezidential, numai in cazul in care
  nu a putut fi instituita tutela ori nu a putut fi dispus plasamentul la
  familia extinsa, la un asistent maternal sau la o alta persoana sau
  familie, in conditiile prezentei legi.
  Art. 59
  Masurile de protectie speciala a copilului sunt:
  a)plasamentul;
  b)plasamentul in regim de urgenta;
  c)supravegherea specializata.
  Art. 60
  De masurile de protectie speciala, instituite de prezenta lege,
  beneficiaza:
  a)copilul ai carui parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din
  exercitiul drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa
  interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati
  judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a putut fi instituita
  tutela;
  b)copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi
  lasat in grija parintilor din motive neimputabile acestora;
  c)copilul abuzat sau neglijat;
  d)copilul gasit sau copilul parasit in unitati sanitare;
  e)copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu
  raspunde penal.
  Art. 61
  Parintii, precum si copilul care a implinit varsta de 14 ani au dreptul
  sa atace in instanta masurile de protectie speciala instituite de
  prezenta lege, beneficiind de asistenta juridica gratuita, in
  conditiile legii.

             Sectiunea 2 - Plasamentul

  Art. 62
  (1)Plasamentul copilului constituie o masura de protectie speciala,
  avand caracter temporar, care poate fi dispusa, in conditiile prezentei
  legi, dupa caz, la:
  a)o persoana sau familie;
  b)un asistent maternal;
  c)un serviciu de tip rezidential, prevazut la art. 123alin. (2)si
  licentiat in conditiile legii.
  (2)Persoana sau familia care primeste un copil in plasament trebuie sa
  aiba domiciliul in Romania si sa fie evaluata de catre directia
  generala de asistenta sociala si protectia copilului cu privire la
  garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le
  indeplineasca pentru a primi un copil in plasament.
  Art. 63
  Pe toata durata plasamentului, domiciliul copilului se afla, dupa caz,
  la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip
  rezidential care il are in ingrijire.
  Art. 64
  (1)Plasamentul copilului care nu a implinit varsta de 2 ani poate fi
  dispus numai la familia extinsa sau substitutiva, plasamentul acestuia
  intr-un serviciu de tip rezidential fiind interzis.
  (2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se poate dispune
  plasamentul intr-un serviciu de tip rezidential al copilului mai mic de
  2 ani, in situatia in care acesta prezinta handicapuri grave, cu
  dependenta de ingrijiri in servicii de tip rezidential specializate.
  (3)La stabilirea masurii de plasament se va urmari:
  a)plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsa sau la familia
  substitutiva;
  b)mentinerea fratilor impreuna;
  c)facilitarea exercitarii de catre parinti a dreptului de a vizita
  copilul si de a mentine legatura cu acesta.
  Art. 65
  (1)Masura plasamentului se stabileste de catre comisia pentru protectia
  copilului, in situatia in care exista acordul parintilor, pentru
  situatiile prevazute la art. 60lit. b)sie).
  (2)Masura plasamentului se stabileste de catre instanta judecatoreasca,
  la cererea directiei generale de asistenta sociala si protectia
  copilului:
  a)in situatia copilului prevazut la art. 60lit. a), precum si in
  situatia copilului prevazut la art. 60lit. c)sid), daca se impune
  inlocuirea plasamentului in regim de urgenta dispus de catre directia
  generala de asistenta sociala si protectia copilului;
  b)in situatia copilului prevazut la art. 60lit. b)sie), atunci cand nu
  exista acordul parintilor sau, dupa caz, al unuia dintre parinti,
  pentru instituirea acestei masuri.
  Art. 66
  (1)Drepturile si obligatiile parintesti fata de copil se mentin pe
  toata durata masurii plasamentului dispus de catre comisia pentru
  protectia copilului.
  (2)Drepturile si obligatiile parintesti fata de copil se mentin pe
  toata durata masurii plasamentului dispus de catre instanta in situatia
  copilului prevazut la art. 60lit. b)sie), atunci cand nu exista acordul
  parintilor sau, dupa caz, al unuia dintre parinti, pentru instituirea
  acestei masuri, daca in vederea respectarii interesului superior al
  copilului instanta nu dispune altfel, in functie de circumstantele
  cazului.
  (3)Drepturile si obligatiile parintesti fata de copil pe toata durata
  masurii plasamentului dispus de catre instanta in situatia copilului
  prevazut la art. 60lit. a), precum si in situatia copilului prevazut la
  art. 60lit. c)sid)sunt exercitate de catre directorul directiei
  generale de asistenta sociala si protectia copilului.
  (4)Dispozitiile prevazute de legislatia in vigoare referitoare la
  dreptul parintelui firesc de a consimti la adoptia copilului se aplica
  in mod corespunzator.
  Art. 67
  (1)Comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta care a
  dispus plasamentul copilului in conditiile prezentei legi va stabili,
  daca este cazul, si cuantumul contributiei lunare a parintilor la
  intretinerea acestuia, in conditiile stabilite de Codul civil. Sumele
  astfel incasate se constituie venit la bugetul judetului, respectiv la
  cel al sectorului municipiului Bucuresti, de unde provine copilul.
  (2)Daca plata contributiei la intretinerea copilului nu este posibila,
  instanta obliga parintele apt de munca sa presteze intre 20 si 40 de
  ore lunar pentru fiecare copil, actiuni sau lucrari de interes local,
  pe durata aplicarii masurii de protectie speciala, pe raza
  administrativ-teritoriala in care are domiciliul sau resedinta.
  (3)Actiunile si lucrarile prevazute la alin. (2) sunt incluse in planul
  de actiuni sau lucrari de interes local, intocmit conform dispozitiilor
  legale in vigoare.

        Sectiunea 3 - Plasamentul in regim de urgenta

  Art. 68
  (1)Plasamentul in regim de urgenta este o masura de protectie speciala,
  cu caracter temporar, care se stabileste pentru copilul aflat in
  urmatoarele situatii:
  a)abuzat, neglijat sau supus oricarei forme de violenta;
  b)gasit sau parasit in unitati sanitare.
  (2)Plasamentul in regim de urgenta se poate dispune si in cazul
  copilului al carui unic ocrotitor legal sau ambii au fost retinuti,
  arestati, internati sau in situatia in care, din orice alt motiv,
  acestia nu-si pot exercita drepturile si obligatiile parintesti cu
  privire la copil.
  (3)Autoritatea, institutia sau unitatea care a hotarat sau a dispus una
  dintre masurile prevazute la alin. (2) care a condus la ramanerea unui
  minor fara ocrotire parinteasca sau care, dupa caz, primeste sau
  gazduieste o persoana despre care cunoaste ca este singurul ocrotitor
  legal al unui copil are obligatia de a informa, in cel mai scurt timp
  posibil, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului
  in a carei circumscriptie locuieste copilul, despre situatia acestuia
  si a ocrotitorului sau legal.
  (4)Dispozitiileart. 62-64se aplica in mod corespunzator.
  (5)Pe toata durata plasamentului in regim de urgenta se suspenda de
  drept exercitiul drepturilor parintesti, pana cand instanta
  judecatoreasca va decide cu privire la mentinerea sau inlocuirea
  acestei masuri si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti. Pe
  perioada suspendarii, drepturile si obligatiile parintesti privitoare
  la persoana copilului sunt exercitate si, respectiv, indeplinite de
  catre persoana, familia, asistentul maternal sau seful serviciului de
  tip rezidential care a primit copilul in plasament in regim de urgenta,
  iar cele privitoare la bunurile copilului sunt exercitate si,
  respectiv, indeplinite de catre directorul directiei generale de
  asistenta sociala si protectia copilului.
  Art. 69
  (1)Masura plasamentului in regim de urgenta se stabileste de catre
  directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia
  copilului din unitatea adminsitrativ-teritoriala in care se gaseste
  copilul aflat in situatiile prevazute la art. 68alin. (1), daca nu se
  intampina opozitie din partea reprezentantilor persoanelor juridice,
  precum si a persoanelor fizice care au in ingrijire sau asigura
  protectia copilului respectiv. Pentru copilul aflat in situatiile
  prevazute la art. 68alin. (2), masura plasamentului in regim de urgenta
  se stabileste de catre directorul directiei generale de asistenta
  sociala si protectia copilului.
  (2)Masura plasamentului in regim de urgenta se stabileste de catre
  instanta judecatoreasca in conditiile art. 100alin. (3).
  Art. 70
  (1)In situatia plasamentului in regim de urgenta dispus de catre
  directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia
  copilului, aceasta este obligata sa sesizeze instanta judeactoreasca in
  termen de 5 zile de la data la care a dispus aceasta masura.
  (2)In situatia in care nu se mai mentin imprejurarile care au stat la
  baza stabilirii masurii plasamentului in regim de urgenta, directorul
  directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului poate
  dispune, in termenul prevazut la alin. (1), revocarea masurii de
  plasament in regim de urgenta.
  (3)Instanta judecatoreasca va analiza motivele care au stat la baza
  masurii adoptate de catre directia generala de asistenta sociala si
  protectia copilului si va dispune incetarea plasamentului in regim de
  urgenta si, dupa caz, reintegrarea copilului in familia sa, inlocuirea
  plasamentului in regim de urgenta cu tutela sau cu masura
  plasamentului. Instanta se va pronunta, totodata, cu privire la
  exercitarea drepturilor parintesti.
  (4)In situatia in care plasamentul in regim de urgenta este dispus de
  catre instanta judecatoreasca, aceasta se va pronunta in conditiile
  art. 100alin. (4).

         Sectiunea 4 - Supravegherea specializata

  Art. 71
  (1)Masura de supraveghere specializata se dispune in conditiile
  prezentei legi fata de copilul care a savarsit o fapta penala si care
  nu raspunde penal.
  (2)In cazul in care exista acordul parintilor sau al reprezentantului
  legal, masura supravegherii specializate se dispune de catre comisia
  pentru protectia copilului, iar, in lipsa acestui acord, de catre
  instanta judecatoreasca.

  Sectiunea 5 - Monitorizarea aplicarii masurilor de protectie speciala

  Art. 72
  (1)Imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie
  speciala, dispuse de comisia pentru protectia copilului sau de instanta
  judecatoreasca, trebuie verificate trimestrial de catre directia
  generala de asistenta sociala si protectia copilului.
  (2)In cazul in care imprejurarile prevazute la alin. (1) s-au
  modificat, directia generala de asistenta sociala si protectia
  copilului este obligata sa sesizeze de indata comisia pentru protectia
  copilului sau, dupa caz, instanta judecatoreasca, in vederea
  modificarii sau, dupa caz, a incetarii masurii.
  (3)Dreptul de sesizare prevazut la alin. (2) il au, de asemenea,
  parintii sau alt reprezentant legal al copilului, precum si copilul.
  Art. 73
  (1)Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului sau,
  dupa caz, organismul privat autorizat are obligatia de a urmari modul
  in care sunt puse in aplicare masurile de protectie speciala,
  dezvoltarea si ingrijirea copilului pe perioada aplicarii masurii.
  (2)In indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) directia generala
  de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, organismul
  privat autorizat intocmeste, trimestrial sau ori de cate ori apare o
  situatie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evolutia
  dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului
  si a modului in care acesta este ingrijit.
  (3)In situatia in care se constata, pe baza raportului intocmit
  potrivit alin. (2), necesitatea modificarii sau, dupa caz, a incetarii
  masurii, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului
  este obligata sa sesizeze de indata comisia pentru protectia copilului
  sau, dupa caz, instanta judecatoreasca.
  (4)Propunerea de incetare a masurii de protectie si reintegrarea in
  familie este insotita, in mod obligatoriu, de documente din care sa
  reiasa participarea parintilor la sedinte de consiliere, astfel incat
  reintegrarea sa se realizeze in cele mai bune conditii.
  Art. 74
  La incetarea masurilor de protectie speciala prin reintegrarea
  copilului in familia sa, serviciul public de asistenta sociala,
  organizat la nivelul municipiilor si oraselor, persoanele cu atributii
  de asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului, precum
  si directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, in
  cazul sectoarelor municipiului Bucuresti, de la domiciliul sau, dupa
  caz, de la resedinta parintilor, au obligatia de a urmari evolutia
  dezvoltarii copilului, precum si modul in care parintii isi exercita
  drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copil. In acest
  scop, acestea intocmesc rapoarte lunare pe o perioada de minimum 6
  luni.
  Art. 75
  Copilul fata de care a fost luata o masura de protectie speciala are
  dreptul de a mentine relatii cu alte persoane, daca acestea nu au o
  influenta negativa asupra dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale,
  morale sau sociale.

  Capitolul IV - Protectia copiilor refugiati si protectia copiilor in
              caz de conflict armat

  Art. 76
  (1)Copiii care solicita obtinerea statutului de refugiat, precum si cei
  care au obtinut acest statut beneficiaza de protectie si asistenta
  umanitara corespunzatoare pentru realizarea drepturilor lor.
  (2)Copiii prevazuti la alin. (1) beneficiaza de una dintre formele de
  protectie prevazute de Legeanr. 122/2006privind azilul in Romania, cu
  modificarile si completarile ulterioare.
  Art. 77
  (1)In situatia in care copilul care solicita statutul de refugiat este
  neinsotit de catre parinti sau de un alt reprezentant legal, sustinerea
  intereselor acestuia pe parcursul procedurii de acordare a statutului
  de refugiat se asigura de catre directia generala de asistenta sociala
  si protectia copilului in a carei raza adminsitrativ-teritoriala se
  afla organul teritorial al Ministerului Afacerilor Interne unde urmeaza
  a fi depusa cererea.
  (2)Cererea pentru acordarea statutului de refugiat al copilului aflat
  in situatia prevazuta la alin. (1) se analizeaza cu prioritate.
  (3)In scopul sustinerii adecvate a intereselor copilului prevazut la
  alin. (1), directia generala de asistenta sociala si protectia
  copilului desemneaza o persoana cu studii superioare juridice sau de
  asistenta sociala din cadrul personalului propriu sau al unui organism
  privat autorizat, care sa sustina drepturile copilului si sa participe,
  alaturi de acesta, la intreaga procedura de acordare a statutului de
  refugiat.
  (4)In situatia in care se constata ca persoana desemnata de catre
  directia generala de asistenta sociala si protectia copilului nu isi
  indeplineste corespunzator obligatia de aparare a intereselor copilului
  sau dovedeste rea-credinta in indeplinirea acesteia, Inspectoratul
  General pentru Imigrari poate solicita directiei generale de asistenta
  sociala si protectia copilului inlocuirea acestei persoane.
  Art. 78
  (1)Pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cererii de acordare
  a statutului de refugiat, cazarea copiilor prevazuti laart. 77se
  realizeaza intr-un serviciu de tip rezidential prevazut de prezenta
  lege, apartinand directiei generale de asistenta sociala si protectia
  copilului sau unui organism privat autorizat.
  (2)Copiii care au implinit varsta de 16 ani pot fi cazati si in
  centrele de primire si cazare aflate in subordinea Inspectoratului
  General pentru Imigrari.
  (3)Copiii prevazuti la alin. (1), carora li s-a acordat statutul de
  refugiat, beneficiaza de protectia speciala a copilului lipsit,
  temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai, prevazuta de
  prezenta lege.
  Art. 79
  (1)In situatia in care cererea copilului prevazut laart. 76, de
  acordare a statutului de refugiat, este respinsa in mod definitiv si
  irevocabil, directia generala de asistenta sociala si protectia
  copilului sesizeaza Inspectoratul General pentru Imigrari si solicita
  instantei judecatoresti stabilirea plasamentului copilului intr-un
  serviciu de protectie speciala.
  (2)Masura plasamentului dureaza pana la returnarea copilului in tara de
  resedinta a parintilor ori in tara in care au fost identificati alti
  membri ai familiei dispusi sa ia copilul.
  Art. 80
  (1)Copiii afectati de conflicte armate beneficiaza de protectie si
  asistenta in conditiile prezentei legi.
  (2)In caz de conflicte armate, institutiile statului iau masurile
  necesare pentru dezvoltarea de mecanisme speciale menite sa asigure
  monitorizarea masurilor adoptate pentru protejarea drepturilor
  copilului.
  Art. 81
  Niciun copil nu va fi folosit ca spion, calauza sau curier in timpul
  conflictelor armate.
  Art. 82
  (1)In situatia existentei unui conflict armat, Ministerul Muncii,
  Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in colaborare cu
  Ministerul Afacerilor Interne, cu Ministerul Apararii Nationale, precum
  si cu alte institutii cu atributii specifice, are obligatia de a initia
  si de a implementa strategii si programe, inclusiv la nivel familial si
  comunitar, pentru a asigura demobilizarea copiilor soldati si,
  respectiv, pentru a remedia efectele fizice si psihice ale conflictelor
  asupra copilului si pentru a promova reintegrarea sociala a acestuia.
  (2)Organele administratiei publice centrale mentionate la alin. (1), in
  colaborare cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si cu
  Ministerul Educatiei Nationale, vor promova masurile corespunzatoare
  pentru:
  a)educarea in spiritul intelegerii, solidaritatii si pacii, ca un
  proces general si continuu in prevenirea conflictelor;
  b)educarea si pregatirea copiilor demobilizati pentru o viata sociala
  activa si responsabila.
  Art. 83
  (1)In orice judet sau sector al municipiului Bucuresti, presedintele
  consiliului judetean ori, dupa caz, primarul sectorului municipiului
  Bucuresti are obligatia de a inainta directiei generale de asistenta
  sociala si protectia copilului, in termen de 24 de ore de la initierea
  unui conflict armat, o lista completa a tuturor copiilor aflati pe
  teritoriul respectivei unitati administrativ-teritoriale, in vederea
  monitorizarii situatiei acestora.
  (2)Infrastrutura avand ca destinatie protectia si promovarea
  drepturilor copilului nu va fi folosita in scopuri militare.
  (3)In cazul actiunilor de evaluare desfasurate in urma unor conflicte
  armate, copiilor li se va acorda prioritate. Directia generala de
  asistenta sociala si protectia copilului, in colaborare cu protectia
  civila, va lua masurile necesare pentru a se asigura supravegherea
  copiilor care sunt evacuati de catre persoane care isi pot asuma
  responsabilitatea ocrotirii si sigurantei lor. Ori de cate ori este
  posibil, membrii aceleiasi familii vor fi cazati impreuna.

  Capitolul V - Protectia copilului care a savarsit o fapta penala si nu
                raspunde penal

  Art. 84
  (1)Pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si
  care nu raspunde penal, la propunerea directiei generale de asistenta
  sociala si protectia copilului in a carei unitate
  administrativ-teritoriala se afla copilul, se va lua una dintre
  masurile prevazute la art. 59lit. a)sic).
  (2)In dispunerea uneia dintre masurile prevazute la art. 59lit. a)sic),
  comisia pentru protectia copilului, atunci cand exista acordul
  parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului, ori, dupa caz,
  instanta judecatoreasca, atunci cand acest acord lipseste, va tine
  seama de:
  a)conditiile care au favorizat savarsirea faptei;
  b)gradul de pericol social al faptei;
  c)mediul in care a crescut si a trait copilul;
  d)riscul savarsirii din nou de catre copil a unei fapte prevazute de
  legea penala;
  e)orice alte elemente de natura a caracteriza situatia copilului.
  (3)Parintii copilului care savarseste fapte penale si nu raspunde penal
  au obligatia de a participa la sedintele de consiliere efectuate de
  catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, in
  baza unui program personalizat de consiliere psihologica.
  Art. 85
  (1)Masura supravegherii specializate consta in mentinerea copilului in
  familia sa, sub conditia respectarii de catre acesta a unor obligatii,
  cum ar fi:
  a)frecventarea cursurilor scolare;
  b)utilizarea unor servicii de ingrijire de zi;
  c)urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
  d)interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legaturi cu
  anumite persoane.
  (2)In cazul in care mentinerea in familie nu este posibila sau atunci
  cand copilul nu isi indeplineste obligatiile stabilite prin masura
  supravegherii specializate, comisia pentru protectia copilului ori,
  dupa caz, instanta judecatoreasca, dupa distinctiile prevazute la art.
  84alin. (2), poate dispune plasamentul acestuia in familia extinsa ori
  in cea substitutiva, precum si indeplinirea de catre copil a
  obligatiilor prevazute la alin. (1).
  Art. 86
  In cazul in care fapta prevazuta de legea penala, savarsita de copilul
  care nu raspunde penal, prezinta un grad ridicat de pericol social,
  precum si in cazul in care copilul pentru care s-au stabilit masurile
  prevazute laart. 85savarseste in continuare fapte penale, comisia
  pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta judecatoreasca
  dispune, pe perioada determinata, plasamentul copilului intr-un
  serviciu de tip rezidential specializat.
  Art. 87
  Este interzis sa se dea publicitatii orice date referitoare la
  savarsirea de fapte penale de catre copilul care nu raspunde penal,
  inclusiv date privitoare la persoana acestuia.
  Art. 88
  (1)Pe toata durata aplicarii masurilor destinate copilului care
  savarseste fapte penale si nu raspunde penal, vor fi asigurate servicii
  specializate, pentru a-i asista pe copii in procesul de reintegrare in
  societate.
  (2)Tipurile de servicii specializate prevazute la alin. (1), precum si
  standardele referitoare la modalitatea de asigurare a acestor servicii
  se aproba prin hotarare a Guvernului.
  (3)Copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu
  raspunde penal va fi insotit si asistat de catre un psiholog sau
  asistentul social, desemnat de directia generala de asistenta sociala
  si protectia copilului in orice etapa a cercetarii penale.

   Capitolul VI - Protectia copilului impotriva abuzului, neglijarii,
         exploatarii si a oricarei forme de violenta

  Art. 89
  (1)Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva abuzului, neglijarii,
  exploatarii, traficului, migratiei ilegale, rapirii, violentei,
  pornografiei prin internet, precum si a oricaror forme de violenta,
  indiferent de mediul in care acesta se afla: familie, institutii de
  invatamant, medicale, de protectie, medii de cercetare a infractiunilor
  si de reabilitare/detentie, internet, mass-media, locuri de munca,
  medii sportive, comunitate etc.
  (2)Orice persoana fizica sau juridica, precum si copilul pot sesiza
  directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din
  judetul/sectorul de domiciliu sa ia masurile corespunzatoare pentru a-l
  proteja impotriva oricaror forme de violenta, inclusiv violenta
  sexuala, vatamare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau
  de exploatare, de abandon sau neglijenta.
  (3)Angajatii institutiilor publice sau private care, prin natura
  profesiei, intra in contact cu copilul si au suspiciuni asupra unui
  posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au obligatia de a
  sesiza de urgenta directia generala de asistenta sociala si protectia
  copilului.
  Art. 90
  (1)Parintii copilului sau, dupa caz, alt reprezentant legal al
  acestuia, autoritatile publice si organismele private au obligatia sa
  ia toate masurile corespunzatoare pentru a facilita readaptarea fizica
  si psihologica si reintegrarea sociala a oricarui copil care a fost
  victima oricarei forme de neglijenta, exploatare sau abuz, de tortura
  sau pedeapsa ori tratamente crude, inumane sau degradante.
  (2)Persoanele mentionate la alin. (1) vor asigura conditiile necesare
  pentru ca readaptarea si reintegrarea sa favorizeze sanatatea,
  respectul de sine si demnitatea copilului.

   Sectiunea 1 - Protectia copilului impotriva exploatarii economice

  Art. 91
  (1)Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva exploatarii si nu
  poate fi constrans la o munca sau activitate domestica ori in afara
  familiei, inclusiv in institutii de invatamant, de protectie speciala,
  reeducare si detentie sau in domeniul cultural, artistic, sportiv,
  publicitar si de modeling, ce comporta un risc potential sau care este
  susceptibila sa ii compromita educatia ori sa ii dauneze sanatatii sau
  dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
  (2)Este interzisa orice practica prin intermediul careia un copil este
  dat de unul sau de ambii parinti ori de reprezentantul lui legal, in
  schimbul unei recompense, unor datorii sau nu, cu scopul exploatarii
  copilului prin munca.
  (3)In situatiile in care copiii de varsta scolara se sustrag procesului
  de invatamant, desfasurand munci cu nerespectarea legii, unitatile de
  invatamant sunt obligate sa sesizeze de indata serviciul public de
  asistenta sociala. In cazul unor asemenea constatari, serviciul public
  de asistenta sociala impreuna cu inspectoratele scolare judetene si cu
  celelalte institutii publice competente sunt obligate sa ia masuri in
  vederea reintegrarii scolare a copilului.
  (4)Inspectia Muncii, in colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei,
  Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, are obligatia de a promova
  campanii de constientizare si informare:
  a)pentru copii - despre masurile de protectie de care pot beneficia si
  despre riscurile pe care le implica cazurile de exploatare economica;
  b)pentru publicul larg - incluzand educatie parentala si activitati de
  pregatire pentru categoriile profesionale care lucreaza cu si pentru
  copii, pentru a-i ajuta sa asigure copiilor o reala protectie impotriva
  exploatarii economice;
  c)pentru angajatori sau potentiali angajatori.
  Art. 92
  (1)Prestarea de catre copii a activitatilor remunerate in domeniile
  cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling prevazute la
  art. 91alin. (1)este conditionata de informarea prealabila a
  serviciului public de asistenta sociala de la domiciliul copilului.
  (2)Conditiile de munca pentru situatiile prevazute la alin. (1) si
  modalitatile procedurii de informare prealabila se stabilesc prin
  hotarare a Guvernului.

   Sectiunea 2 - Protectia copilului impotriva consumului de droguri

  Art. 93
  (1)Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva folosirii ilicite de
  stupefiante si substante psihotrope.
  (2)Este interzisa vanzarea de solventi copiilor, fara acordul
  parintelui ori al altui reprezentant legal.
  (3)Agentia Nationala Antidrog, in colaborare cu Ministerul Muncii,
  Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si, dupa caz, cu
  alte autoritati sau organe de specialitate ale administratiei publice
  centrale, are obligatia de a lua masurile corespunzatoare pentru:
  a)prevenirea folosirii copiilor la productia si traficul ilicit al
  acestor substante;
  b)constientizarea publicului larg si, in mod particular, a copiilor cu
  privire la aceasta problematica, inclusiv prin intermediul sistemului
  de invatamant si, dupa caz, prin introducerea acestui subiect in
  programa scolara;
  c)sprijinirea copiilor si familiilor acestora, prin consiliere si
  indrumare - daca este necesar, de natura confidentiala, dar si prin
  elaborarea de politici si strategii care sa garanteze recuperarea
  fizica si psihica si reintegrarea sociala a copiilor dependenti de
  droguri, inclusiv prin dezvoltarea in acest scop de metode de
  interventie alternativa la institutiile psihiatrice traditionale;
  d)dezvoltarea suplimentara a sistemelor pentru adunarea unor date reale
  asupra aparitiei consumului de droguri la copii, ca si asupra
  implicarii acestora in productia si traficul ilicit de droguri;
  evaluarea permanenta a acestor situatii, a progreselor realizate, a
  dificultatilor intampinate si, respectiv, a obiectivelor propuse pentru
  viitor;
  e)dezvoltarea unui sistem de informare publica care sa reduca toleranta
  in ceea ce priveste consumul de droguri si sa ajute la recunoasterea
  primelor simptome de consum de droguri, mai ales in randul copiilor.
  (4)Institutiile prevazute la alin. (3) se vor asigura ca opiniile
  copiilor sunt luate in considerare la elaborarea strategiilor antidrog.

  Sectiunea 3 - Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei

  Art. 94
  (1)Prin abuz asupra copilului se intelege orice actiune voluntara a
  unei persoane care se afla intr-o relatie de raspundere, incredere sau
  de autoritate fata de acesta, prin care sunt periclitate viata,
  dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala,
  integritatea corporala, sanatatea fizica sau psihica a copilului, si se
  clasifica drept abuz fizic, emotional, pishologic, sexual si economic.
  (2)Prin neglijarea copilului se intelege omisiunea, voluntara sau
  involuntara, a unei persoane care are responsabilitatea cresterii,
  ingrijirii sau educarii copilului de a lua orice masura pe care o
  presupune indeplinirea acestei responsabilitati, care pune in pericol
  viata, dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala,
  integritatea corporala, sanatatea fizica sau psihica a copilului si
  poate imbraca mai multe forme: alimentara, vestimentara, neglijarea
  igienei, neglijarea medicala, neglijarea educationala, neglijarea
  emotionala sau parasirea copilului/abandonul de familie, care
  reprezinta cea mai grava forma de neglijare.
  Art. 95
  Sunt interzise savarsirea oricarui act de violenta, precum si privarea
  copilului de drepturile sale de natura sa puna in pericol viata,
  dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala,
  integritatea corporala, sanatatea fizica sau psihica a copilului, atat
  in familie, cat si in institutiile care asigura protectia, ingrijirea
  si educarea copiilor, in unitati sanitare, unitati de invatamant,
  precum si in orice alta institutie publica sau privata care furnizeaza
  servicii sau desfasoara activitati cu copii.
  Art. 96
  (1)Orice persoana care, prin natura profesiei sau ocupatiei sale,
  lucreaza direct cu un copil si are suspiciuni in legatura cu existenta
  unei situatii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligata sa
  sesizeze serviciul public de asistenta sociala sau directia generala de
  asistenta sociala si protectia copilului in a carei raza teritoriala a
  fost identificat cazul respectiv.
  (2)Pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de neglijare a copilului, la
  nivelul fiecarei directii generale de asistenta sociala si protectia
  copilului se infiinteaza obligatoriu telefonul copilului, al carui
  numar va fi adus la cunostinta pubicului.
  Art. 97
  Parintii sau reprezentantii legali au obligatia de a supraveghea
  copilul si de a lua toate masurile in vederea prevenirii inlesnirii sau
  practicarii cersetoriei de catre copil.
  Art. 98
  In vederea asigurarii respectarii dreptului prevazut la art. 89alin.
  (1), directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este
  obligata:
  a)sa verifice si sa solutioneze toate sesizarile privind posibilele
  cazuri de abuz, neglijare, exploatare si orice forma de violenta asupra
  copilului;
  b)sa asigure prestarea serviciilor prevazute laart. 119, specializate
  pentru nevoile copiilor, victime ale abuzului, neglijarii, exploatarii
  si oricarei forme de violenta asupra copilului.
  Art. 99
  Pentru verificarea sesizarilor privind cazurile de abuz si neglijare a
  copilului, reprezentantii directiei generale de asistenta sociala si
  protectia copilului au drept de acces, in conditiile legii, in sediile
  persoanelor juridice, precum si la domiciliul persoanelor fizice care
  au in ingrijire sau asigura protectia unui copil. Pentru efectuarea
  acestor verificari, organele de politie au obligatia sa sprijine
  reprezentantii directiei generale de asistenta sociala si protectia
  copilului.
  Art. 100
  (1)Reprezentantii persoanelor juridice, precum si persoanele fizice
  care au in ingrijire sau asigura protectia unui copil sunt obligati sa
  colaboreze cu reprezentantii directiei generale de asistenta sociala si
  protectia copilului si sa ofere toate informatiile necesare pentru
  solutionarea sesizarilor.
  (2)In situatia in care, in urma verificarilor efectute, reprezentantii
  directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului
  stabilesc ca exista motive temeinice care sa sustina existenta unei
  situatii de pericol iminent pentru copil, datorata abuzului si
  neglijarii, si nu intampina opozitie din partea persoanelor prevazute
  la alin. (1), directorul directiei generale de asistenta sociala si
  protectia copilului instituie masura plasamentului in regim de urgenta.
  Prevderileart. 62-64, art. 68 alin. (5)si aleart. 70se aplica in mod
  corespunzator.
  (3)In situatia in care persoanele prevazute la alin. (1) refuza sau
  impiedica in orice mod efectuarea verificarilor de catre reprezentantii
  directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, iar
  acestia stabilesc ca exista motive temeinice care sa sustina existenta
  unei situatii de pericol iminent pentru copil, datorata abuzului si
  neglijarii, directia generala de asistenta sociala si protectia
  copilului sesizeaza instanta judecatoreasca, solicitand emiterea unei
  ordonante presedintiale de plasare a copilului in regim de urgenta la o
  persoana, la o familie, la un asistent maternal sau intr-un serviciu de
  tip rezidential, licentiat in conditiile legii. Prevederileart. 62-64si
  ale art. 68alin. (5)se aplica in mod corespunzator.
  (4)In termen de 5 zile de la data executarii ordonantei presedintiale
  prin care s-a dispus plasamentul in regim de urgenta, directia generala
  de asistenta sociala si protectia copilului sesizeaza instanta
  judecatoreasca pentru a decide cu privire la: inlocuirea plasamentului
  in regim de urgenta cu masura plasamentului, decaderea din exercitiul
  drepturilor parintesti, precum si cu privire la exercitarea drepturilor
  parintesti. Instanta se pronunta si cu privire la obligarea parintilor
  copilului de a se prezenta la sedinte de consiliere.
  Art. 101
  (1)In cadrul procesului prevazut la art. 100alin. (3)si(4), se poate
  administra, din oficiu, ca proba, declaratia scrisa a copilului
  referitoare la abuzul, neglijarea, exploatarea si orice forma de
  violenta asupra copilului la care a fost supus. Declaratia copilului
  poate fi inregistrata, potrivit legii, prin mijloace tehnice
  audio-video. Inregistrarile se realizeaza in mod obligatoriu cu
  asistenta unui psiholog.
  (2)Acordul copilului este obligatoriu pentru realizarea inregistrarii
  declaratiei sale.
  (3)Daca instanta judecatoreasca apreciaza necesar, aceasta il poate
  chema pe copil in fata ei, pentru a-l audia. Audierea are loc numai in
  camera de consiliu, in prezenta unui psiholog si numai dupa o
  prealabila pregatire a copilului in acest sens.
  Art. 102
  In cazul in care abuzul, neglijarea, exploatarea si orice forma de
  violenta asupra copilului a fost savarsita de catre persoane care, in
  baza unui raport juridic de munca sau de alta natura, asigurau
  protectia, cresterea, ingrijirea sau educatia copilului, angajatorii au
  obligatia sa sesizeze de indata organele de urmarire penala si sa
  dispuna indepartarea persoanei respective de copiii aflati in grija sa.
  Art. 103
  In institutiile publice sau private, precum si in serviciile de tip
  rezidential, publice sau private, care asigura protectia, cresterea,
  ingrijirea sau educarea copiilor, este interzisa angajarea persoanei
  impotriva careia a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca definitiva
  pentru savarsirea, cu intentie, a unei infractiuni.

   Sectiunea 4 - Protectia copilului cu parinti plecati la munca in
                 strainatate

  Art. 104
  (1)Parintele care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care
  locuieste copilul, care urmeaza sa plece la munca in strainatate, are
  obligatia de a notifica aceasta intentie serviciului public de
  asistenta sociala de la domiciliu, cu minimum 40 de zile inainte de a
  parasi tara.
  (2)Notificarea va contine, in mod obligatoriu, desemnarea persoanei
  care se ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor
  sau tutorelui, dupa caz.
  (3)Confirmarea persoanei in intretinerea careia va ramane copilul se
  efectueaza de catre instanta de tutela, in conformitate cu prevederile
  prezentei legi.
  (4)Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si tutorelui,
  precum si in cazul in care ambii parinti urmeaza sa plece la munca
  intr-un alt stat.
  Art. 105
  (1)Persoana desemnata conform art. 104alin. (2)trebuie sa faca parte
  din familia extinsa, sa aiba minimum 18 ani si sa indeplineasca
  conditiile materiale si garantiile morale necesare cresterii si
  ingrijirii unui copil.
  (2)Serviciile publice de asistenta sociala organizate la nivelul
  municipiilor, oraselor, comunelor asigura persoanelor desemnate
  consiliere si informare cu privire la raspunderea pentru cresterea si
  asigurarea dezvoltarii copilului pe o perioada de 6 luni.
  (3)Instanta va dispune delegarea temporara a autoritatii parintesti cu
  privire la persoana copilului, pe durata lipsei parintilor, dar nu mai
  mult de un an, catre persoana desemnata potrivit art. 104alin. (3).
  (4)Acordul persoanei careia urmeaza sa-i fie delegata autoritatea
  parinteasca se exprima de catre aceasta personal, in fata instantei.
  (5)La cerere se ataseaza acte din care sa rezulte indeplinirea
  conditiilor prevazute la alin. (1).
  (6)Cererea se solutioneaza in procedura necontencioasa, potrivitCodului
  de procedura civila. Solutionarea cererii de delegare a drepturilor si
  indatoririlor parintesti se face in termen de 3 zile de la depunerea
  acesteia.
  (7)Hotararea va cuprinde mentionarea expresa a drepturilor si
  indatoririlor care se deleaga si perioada pentru care are loc
  delegarea.
  (8)Pentru situatia prevazuta la alin. (2), dupa ce instanta hotaraste
  delegarea drepturilor parintesti, persoana in sarcina careia cad
  ingrijirea si cresterea copilului trebuie sa urmeze, obligatoriu, un
  program de consiliere, pentru a preveni situatii de conflict,
  neadaptare sau neglijenta in realtia cu minorul.
  (9)Instanta de judecata va comunica o copie a hotararii de delegare
  primarului de la domiciliul parintilor sau tutorelui, precum si
  primarului de la domiciliul persoanei careia i se acorda delegarea
  autoritatii parintesti.
  Art. 106
  Autoritatile administratiei publice locale, prin intermediul
  serviciilor de asistenta sociala, pot initia, in limita prevederilor
  bugetului de stat sau ale bugetelor locale si in limita bugetelor de
  venituri si cheltuieli prevazute cu aceasta destinatie, campanii de
  informare a parintilor, in vederea:
  a)constientizarii de catre parinti a riscurilor asumate prin plecarea
  lor la munca in strainatate;
  b)informarii parintilor cu privire la obligatiile ce le revin in
  situatia in care intentioneaza sa plece in strainatate.
  Art. 107
  Procedura de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a
  copilului cu parinti plecati la munca in strainatate, precum si
  serviciile de care acestia pot beneficia se stabilesc prin hotarare a
  Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei
  Sociale si Persoanelor Varstnice, in colaborare cu Ministerul
  Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
  Art. 108
  Serviciul public de asistenta sociala si centrul judetean de resurse si
  asistenta educationala au obligatia de a dezvolta servicii de
  consiliere specializata destinate copilului care a revenit in tara,
  dupa o perioada de sedere in strainatate alaturi de parinti mai mare de
  un an.

  Sectiunea 5 - Protectia copilului impotriva rapirii sau oricaror forme
                de traficare

  Art. 109
  (1)Ministerul Afacerilor Interne si ministerul Muncii, Familiei,
  Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in colaborare cu
  Ministerul Educatiei Nationale, vor efectua demersurile necesare pentru
  adoptarea tuturor masurilor legislative, administrative si educative
  destinate asigurarii protectiei efective impotriva oricaror forme de
  trafic intern sau international al copiilor, in orice scop sau sub
  orice forma, inclusiv de catre propriii parinti.
  (2)In acest scop, autoritatile publice mentionate la alin. (1) au
  responsabilitatea elaborarii unei strategii la nivel national pentru
  prevenirea si combaterea acestui fenomen, inclusiv a unui mecanism
  intern de coordonare si monitorizare a activitatilor intreprinse.

  Sectiunea 6 - Protectia copilului impotriva altor forme de exploatare

  Art. 110
  (1)Copilul are dreptul la protectie impotriva oricarei forme de
  exploatare.
  (2)Institutiile si autoritatile publice, potrivit atributiilor lor,
  adopta reglementari specifice si aplica masuri corespunzatoare pentru
  prevenirea, intre altele:
  a)transferului ilicit si a nereturnarii copilului;
  b)incheierii adoptiilor, nationale ori internationale, in alte scopuri
  decat interesul superior al copilului;
  c)exploatarii sexuale si a violentei sexuale;
  d)rapirii si traficarii de copii in orice scop si sub orice forma;
  e)implicarii copiilor in conflicte armate;
  f)dezvoltarii fortate a talentelor copiilor in dauna dezvoltarii lor
  armonioase, fizice si mentale;
  g)exploatarii copilului de catre mass-media;
  h)exploatarii copilului in cadrul unor cercetari ori experimente
  stiintifice.

   Capitolul VII - Institutii si servicii cu atributii in protectia
                 copilului

         Sectiunea 1 - Institutii la nivel central

  Art. 111
  Monitorizarea respectarii principiilor si drepturilor stabilite de
  prezenta lege si de Conventia Organizatiei Natiunilor Unite cu privire
  la drepturile copilului, ratificata prin Legeanr. 18/1990, republicata,
  cu modificarile ulterioare, precum si coordonarea si controlul
  activitatii de protectie si promovare a drepturilor copilului se
  realizeaza de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
  Persoanelor Varstnice.
  Art. 112
  Apararea drepturilor si libertatilor copilului in raporturile acestuia
  cu autoritatile publice cu scopul de a promova si de a imbunatati
  conditia copilului se realizeaza si prin institutia Avocatul Poporului.

       Sectiunea 2 - Institutii si servicii la nivel local

  Art. 113
  Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa garanteze si
  sa promoveze respectarea drepturilor copiilor din unitatile
  administrativ-teritoriale, asigurand prevenirea separarii copilului de
  parintii sai, precum si protectia speciala a copilului lipsit, temporar
  sau definitiv, de ingrijirea parintilor sai.
  Art. 114
  (1)Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a implica
  colectivitatea locala in procesul de identificare a nevoilor
  comunitatii si de solutionare la nivel local a problemelor sociale care
  privesc copiii.
  (2)In acest scop pot fi create structuri comunitare consultative
  cuprinzand, dar fara a se limita, oameni de afaceri locali, preoti,
  cadre didactice, medici, consilieri locali, politisti. Rolul acestor
  structuri este atat de solutionare a unor cazuri concrete, cat si de a
  raspunde nevoilor globale ale respectivei colectivitati.
  (3)Mandatul structurilor comunitare consultative se stabileste prin
  acte emise de catre autoritatile administratiei publice locale.
  (4)Pentru a-si indeplini rolul pentru care au fost create, structurile
  comunitare consultative vor beneficia de programe de formare in
  domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.
  Art. 115
  (1)In subordinea consiliului judetean si, respectiv, a consiliilor
  locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti functioneaza comisia
  pentru protectia copilului, ca organ de specialitate al acestora, fara
  personalitate juridica, avand urmatoarele atributii principale:
  a)stabilirea incadrarii in grad de handicap si orientarea scolara a
  copilului;
  b)pronuntarea, in conditiile prezentei legi, cu privire la propunerile
  referitoare la stabilirea unei masuri de protectie speciala a
  copilului;
  c)solutionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent
  maternal;
  d)alte atributii prevazute de lege.
  (2)Organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru
  protectia copilului se reglementeaza prin hotarare a Guvernului*).
  (3)Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiilor pentru
  protectia copilului, precum si secretarul acestora, constituite
  potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedinta echivalenta cu
  1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a
  primarului de sector.
  (4)Indemnizatia se suporta din bugetul judetului, respectiv al
  sectorului municipiului Bucuresti, in limita creditelor bugetare
  aprobate cu aceasta destinatie si cu incadrarea in limita maxima a
  cheltuielilor de personal, stabilita prin lege.
  --------
  *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea
  si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului,
  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 872 din 24
  septembrie 2004.
  Art. 116
  (1)Serviciul public specializat pentru protectia copilului, existent in
  subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor
  municipiului Bucuresti, precum si serviciul public de asistenta sociala
  de la nivelul judetelor si sectoarelor municipiului Bucuresti se
  reorganizeaza ca directie generala de asistenta sociala si protectia
  copilului.
  (2)Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este
  institutie publica cu personalitate juridica, infiintata in subordinea
  consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor
  municipiului Bucuresti, care preia, in mod corespunzator, functiile
  serviciului public de asistenta sociala de la nivelul judetului si,
  respectiv, atributiile serviciului public de asistenta sociala de la
  nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.
  (3)Institutia prevazuta la alin. (2) exercita in domeniul protectiei
  drepturilor copilului atributiile prevazute de prezenta lege, precum si
  de alte acte normative in vigoare.
  (4)Structura organizatorica, numarul de personal si finantarea
  directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului se
  aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului
  local al sectorului municipiului Bucuresti, care o infiinteaza, astfel
  incat sa asigure indeplinirea in mod corespunzator a atributiilor ce ii
  revin, precum si realizarea deplina si exercitarea efectiva a
  drepturilor copilului.
  (5)Atributiile si regulamentul-cadru de organizare si functionare ale
  directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului se
  aproba prin hotarare a Guvernului*), la propunerea Ministerului Muncii,
  Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
  ---------
  *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile
  si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Directiei generale
  de asistenta sociala si protectia copilului, republicata in Monitorul
  Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 21 iulie 2008, cu
  modificarile si completarile ulterioare.
  Art. 117
  Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului exercita,
  in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, urmatoarele
  atributii principale:
  a)coordoneaza activitatile de asistenta sociala si de protectie a
  familiei si a drepturilor copilului la nivelul judetului, respectiv al
  sectorului municipiului bucuresti;
  b)coordoneaza, la nivel judetean, activitatile si masurile de
  implementare a obiectivelor strategiei judetene in domeniul protectiei
  si promovarii drepturilor copilului;
  c)asigura indrumarea metodologica a activitatilor serviciilor publice
  de asistenta sociala;
  d)asigura, la nivel judetean, aplicarea unitara a prevederilor
  legislatiei din domeniul protectiei si promovarii drepturilor
  copilului;
  e)monitorizeaza si analizeaza respectarea drepturilor copilului la
  nivelul judetului/sectorului si propune masuri pentru situatiile in
  care acestea sunt incalcate;
  f)monitorizeaza activitatea autorizata conformart. 92prestata de copii
  in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling, in
  raza sa de competenta teritoriala;
  g)solicita informatii si documente, in conditiile legii, de la orice
  persoana juridica publica sau privata, ori de la persoane fizice
  implicate in sfera sa de competenta, acestea avand obligatia de a le
  pune la dispozitie in termen de 15 zile calendaristice de la data
  solicitarii.
  Art. 118
  (1)Serviciile publice de asistenta sociala organizate la nivelul
  municipiilor si oraselor, precum si persoanele cu atributii de
  asistenta sociala din aparatul propriu al consiliilor locale comunale
  indeplinesc in domeniul protectiei copilului urmatoarele atributii:
  a)monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea
  administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor
  copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si
  informatiilor relevante, in baza unei fise de monitorizare aprobate
  prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si
  persoanelor varstnice;
  b)realizeaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia
  sa;
  c)identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii
  si/sau prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa;
  d)elaboreaza documentatia necesara pentru acordarea serviciilor si/sau
  prestatiilor si acorda aceste servicii si/sau prestatii, in conditiile
  legii;
  e)asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere
  asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor
  copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
  f)asigura si urmaresc aplicarea masurilor de prevenire si combatere a
  consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei
  in familie, precum si a comportamentului delincvent;
  g)viziteaza, periodic, la domiciliu, familiile si copiii care
  beneficiaza de servicii si prestatii si urmaresc modul de utilizare a
  prestatiilor, precum si familiile care au in ingrijire copii cu parinti
  plecati la munca in strainatate;
  h)inainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara
  luarea unei masuri de protectie speciala, in conditiile legii;
  i)urmaresc evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii
  acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu
  privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala
  si a fost reintegrat in familia sa;
  j)colaboreaza cu directia generala de asistenta sociala si protectia
  copilului in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate
  datele si informatiile solicitate din acest domeniu;
  k)urmaresc punerea in aplicare a hotararilor comisiei pentru protectia
  copilului/instantei de tutela referitoare la prestarea actiunilor sau
  lucrarilor de interes local, prevazute la art. 67alin. (2).
  (2)La nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, atributiile prevazute
  la alin. (1) sunt exercitate de directia generala de asistenta sociala
  si protectia copilului.
  (3)Metodologia de lucru privind colaborarea dintre directiile generale
  de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de
  asistenta sociala, precum si modelul standard al documentelor elaborate
  de catre acestea se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea
  Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
  Varstnice, in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si
  Administratiei Publice.
  Art. 119
  (1)Pentru prevenirea separarii copilului de parintii sai, precum si
  pentru realizarea protectiei speciale a copilului separat, temporar sau
  definitiv, de parintii sai, se organizeaza si functioneaza urmatoarele
  tipuri de servicii:
  a)servicii de zi;
  b)servicii de tip familial;
  c)servicii de tip rezidential.
  (2)Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea serviciilor
  prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului**).
  -------
  **) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.438/2004 pentru aprobarea
  regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor de
  prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de
  protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de
  ocrotirea parintilor sai, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
  Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004.
  Art. 120
  (1)Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigura
  mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale
  parintilor sai, pentru depasirea situatiilor care ar putea determina
  separarea copilului de familia sa.
  (2)Accesul la aceste servicii se realizeaza in baza planului de
  servicii sau, dupa caz, a planului individualizat de protectie, in
  conditiile prezentei legi.
  Art. 121
  Serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care se asigura, la
  domiciliul unei persoane fizice sau familii, cresterea si ingrijirea
  copilului separat, temporar sau definitiv, de parintii sai, ca urmare a
  stabilirii in conditiile prezentei legi a masurii plasamentului.
  Art. 122
  (1)Pot primi copii in plasament familiile si persoanele care au varsta
  de minimum 18 ani, au capacitate deplina de exercitiu, domiciliul in
  Romania si care prezinta
  (2)La stabilirea masurii de plasament la familii si persoane, directia
  generala de asistenta sociala si protectia copilului realizeaza
  demersuri pentru identificarea membrilor familiei extinse alaturi de
  care copilul s-a bucurat de viata de familie, in vederea consultarii si
  implicarii lor in stabilirea/revizuirea obiectivelor planului
  individualizat de protectie.
  (3)Activitatea persoanei atestate ca asistent maternal, in conditiile
  legii, se desfasoara in baza unui contract cu caracter special, aferent
  protectiei copilului, incheiat cu directia sau cu un organism privat
  acreditat, care are urmatoarele elemente caracteristice:
  a)activitatea de crestere, ingrijire si educare a copiilor aflati in
  plasament se desfasoara la domiciliu;
  b)programul de lucru este impus de nevoile copiilor;
  c)planificarea timpului liber se face in functie de programul familiei
  si al copiilor aflati in plasament;
  d)in perioada efectuarii concediului legal de odihna asigura
  continutatea activitatii desfasurate, cu exceptia cazului in care
  separarea, in aceasta perioada, de copilul aflat in plasament in
  familia sa este autorizata de directie.
  (4)Contractul individual de munca se incheie la data emiterii
  dispozitiei directorului de stabilire a masurii plasamentului in regim
  de urgenta sau a hotararii comisiei pentru protectia
  copilului/instantei cu privire la stabilirea masurii plasamentului.
  Art. 123
  (1)Serviciile de tip rezidential sunt acele servicii prin care se
  asigura protectia, cresterea si ingrijirea copilului separat, temporar
  sau definitiv, de parintii sai, ca urmare a stabilirii in conditiile
  prezentei legi a masurii plasamentului.
  (2)Din categoria serviciilor de tip rezidential fac parte toate
  serviciile care asigura gazduire pe o perioada mai mare de 24 de ore.
  (3)Sunt considerate servicii de tip rezidential si centrele maternale.
  (4)Serviciile de tip rezidential care apartin autoritatilor
  administratiei publice se organizeaza numai in structura directiei
  generale de asistenta sociala si protectia copilului, in regim de
  componente functionale ale acestora, fara personalitate juridica.
  (5)Serviciile de tip rezidential se organizeaza pe model familial si
  pot avea caracter specializat in functie de nevoile copiilor plasati.
  Art. 124
  (1)Pentru asigurarea prevenirii separarii copilului de parintii lui,
  consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si sectoarelor
  municipiului Bucuresti au obligatia sa organizeze, in mod autonom sau
  prin asociere, servicii de zi, potrivit nevoilor identificate in
  comunitatea respectiva.
  (2)In situatia in care consiliul local nu identifica resurse financiare
  si umane suficiente pentru a organiza serviciile prevazute la alin.
  (1), la cererea acestuia, consiliul judetean va asigura finantarea
  necesara infiintarii acestor servicii. Consiliul local asigura
  finantarea cu pana la 50% a cheltuielilor de functionare a acestor
  servicii, cota-parte si cuantumul total al acestor cheltuieli fiind
  stabilite anual prin hotarare a consiliului judetean.
  Art. 125
  Pentru asigurarea protectiei speciale a copilului lipsit, temporar sau
  definitiv, de ocrotirea parintilor sai, consiliul judetean si,
  respectiv, consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti au
  obligatia sa organizeze, in mod autonom sau prin asociere, servicii de
  tip familial si de tip rezidential, potrivit nevoilor identificate la
  nivelul unitatii lor administrativ-teritoriale. In functie de nevoile
  evaluate ale copiilor plasati, consiliul judetean poate organiza si
  dezvolta si servicii de zi.

           Capitolul VIII - Organisme private

  Art. 126
  (1)Orgaismele private care pot desfasura activitati in domeniul
  protectiei drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia
  sunt persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial,
  constituite si acreditate in conditiile legii.
  (2)In desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (1), organismele
  private acreditate se supun regimului de drept public prevazut de
  prezenta lege, precum si de reglementarile prin care aceasta este pusa
  in executare.
  (3)Organismele private care organizeaza si dezvolta servicii de
  prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si servicii de
  protectie speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de
  ocrotirea parintilor sai au obligatia de a notifica directiei generale
  de asistenta sociala si protectia copilului data inceperii functionarii
  efective a acestora si de a permite accesul specialistilor directiei in
  spatiile in care se furnizeaza serviciile.
  (4)Organismele private acreditate pot incheia conventii de colaborare
  cu directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
  si/sau cu serviciile publice de asistenta sociala sau pot contracta
  servicii destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai,
  precum si protectiei speciale a copilului separat, temporar sau
  definitiv, de parintii sai, in conditiile legii.

    Capitolul IX - Finantarea sistemului de protectie a copilului

  Art. 127
  (1)Prevenirea separarii copilului de familia sa, precum si protectia
  speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea
  parintilor sai se finanteaza din urmatoarele surse:
  a)bugetul de stat - in limita sumelor defalcate din unele venituri ale
  bugetului de stat aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare
  anuale, repartizate pe judete, potrivit propunerilor formulate de
  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
  Varstnice, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale,
  aprobate prin hotarare a Guvernului;
  b)bugetul judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti -
  in completarea cuantumului prevazut la lit. a), pentru acoperirea
  cheltuielilor de organizare si functionare a serviciilor, din venituri
  proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
  pentru echilibrarea bugetelor locale;
  c)bugetul local al comunelor, oraselor si municipiilor;
  d)donatii, sponsorizari si alte forme private de contributii banesti,
  permise de lege.
  (2)Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
  Varstnice poate finanta programe de interes national pentru protectia
  si promovarea drepturilor copilului, din fonduri alocate de la bugetul
  de stat cu aceasta destinatie, din fonduri externe rambursabile si
  nerambursabile, precum si din alte surse, in conditiile legii.
  Art. 128
  (1)Pentru fiecare copil fata de care s-a luat masura plasamentului se
  acorda o alocatie lunara de plasament, raportata la indicatorul social
  de referinta, in cuantum de 0,194 ISR. De aceasta alocatie beneficiaza
  si copilul pentru care a fost instituita tutela, in conditiile legii.
  (2)Alocatia se plateste persoanei sau reprezentantului familiei care a
  luat in plasament copilul sau tutorelui.
  (3)Alocatia de plasament se suporta de la bugetul de stat prin bugetul
  Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
  Varstnice.
  (4)Pentru copiii pentru care s-a stabilit masura plasamentului sau s-a
  instituit tutela, stabilirea dreptului la alocatie prevazuta la alin.
  (1) se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost emisa
  dispozitia conducatorului directiei generale de asistenta sociala si
  protectia copilului sau hotararea comisiei pentru protectia copilului
  sau a instantei de judecata, dupa caz.
  (5)Procedura de stabilire si de plata a alocatiei prevazute la alin.
  (1) se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei,
  protectiei sociale si persoanelor varstnice.
  Art. 129
  (1)Copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie
  speciala, precum si mamele protejate in centre maternale au dreptul la
  hrana, imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare,
  rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive,
  precum si sume de bani pentru nevoi personale.
  (2)Necesarul de imbracaminte, incaltaminte, materiale
  igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, materiale
  culturalsportive se stabileste in functie de varsta si nevoile
  copilului, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a
  consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau, dupa
  caz, a organului de conducere al organismului privat acreditat.
  (3)In cazul copiilor cu handicap, infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA,
  cuantumul sumelor necesare acordarii drepturilor prevazute la alin. (1)
  se majoreaza cu 50% in raport cu sumele acordate.
  (4)Copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie
  speciala, precum si mamele protejate in centre maternale au dreptul, la
  iesirea din sistemul de protectie speciala, la o indemnizatie care se
  acorda o singura data, egala cu valoarea salariului de baza minim brut
  pe tara, garantat in plata, stabilit potrivit legii.
  (5)Cuantumul drepturilor prevazute la alin. (1) pentru copiii din
  serviciile publice destinate prevenirii separarii copilului de parintii
  sai si protectiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv,
  de parintii sai se stabileste prin hotarare a Guvernului si se
  indexeaza, periodic, cu rata inflatiei.
  Art. 130
  (1)Primarii acorda prestatii financiare exceptionale, in situatia in
  care familia care ingrijeste copilul se confrunta temporar cu probleme
  financiare determinate de o situatie exceptionala si care pune in
  pericol dezvoltarea armonioasa a copilului.
  (2)Prestatiile exceptionale se acorda cu prioritate copiilor ale caror
  familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului
  ingrijirea corespunzatoare ori ca urmare a necesitatii suportarii unor
  cheltuieli particulare destinate mentinerii legaturii copilului cu
  familia sa.
  (3)In funtie de fiecare caz in parte, primarul decide, prin dispozitie,
  cu privire la acordarea prestatiei financiare exceptionale si cuantumul
  acesteia.
  Art. 131
  Cuantumul maxim, precum si conditiile de acordare a prestatiilor
  financiare exceptionale se stabilesc prin hotarare a consiliului local.
  Art. 132
  Prestatiile financiare exceptionale pot fi acordate si sub forma de
  prestatii in natura, pe baza dispozitiei primarului, constand, in
  principal, in alimente, imbracaminte, manuale si rechizite sau
  echipamente scolare, suportarea cheltuielilor legate de transport,
  procurarea de proteze, medicamente si alte accesorii medicale.

         Capitolul X - Reguli speciale de procedura

  Art. 133
  (1)Cauzele prevazute de prezenta lege privind stabilirea masurilor de
  protectie speciala sunt de competenta tribunalului de la domiciliul
  copilului.
  (2)Daca domiciliul copilului nu este cunoscut, competenta revine
  tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala a fost gasit
  copilul.
  Art. 134
  (1)Cauzele prevazute laart. 133se solutioneaza in regim de urgenta, cu
  citarea reprezentantului legal al copilului, a directiei generale de
  asistenta sociala si protectia copilului si cu participarea obligatorie
  a procurorului.
  (2)Audierea copilului care a implinit varsta de 10 ani este obligatorie
  si se face cu respectarea prevederilorart. 29, cu exceptia cauzelor
  care privesc stabilirea unei masuri de protectie speciala pentru
  copilul abuzat, neglijat, exploatat si supus oricarei forme de violenta
  asupra copilului; in acest caz, audierea copilului se face cu
  respectarea prevederilor art. 101 alin. (3).
  (3)Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 10 zile.
  (4)Partile sunt legal citate daca citatia le-a fost inmanata cel putin
  cu o zi inaintea judecarii.
  (5)Ordonanta presedintiala de plasare a copilului in regim de urgenta
  la o persoana, familie, la un asistent maternal sau intr-un serviciu de
  tip rezidential, licentiat in conditiile legii, este data in aceeasi
  zi, instanta pronuntandu-se asupra masurii solicitate pe baza cererii
  si actelor depuse, fara concluziile partilor.
  Art. 135
  (1)Hotararile prin care se solutioneaza fondul cauzei se pronunta in
  ziua in care au luat sfarsit dezbaterile.
  (2)In situatii deosebite, pronuntarea poate fi amanata cel mult doua
  zile.
  Art. 136
  (1)Hotararea instantei de fond este executorie si definitiva.
  (2)Hotararea se redacteaza si se comunica partilor in termen de cel
  mult 10 zile de la pronuntare.
  Art. 137
  Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicarii hotararii.
  Art. 138
  Dispozitiile prezentei legi referitoare la procedura de solutionare a
  cauzelor privind stabilirea masurilor de protectie speciala se
  completeaza in mod corespunzator cu prevederileCodului de procedura
  civila.
  Art. 139
  In toate cauzele care privesc aplicarea prezentei legi, directia
  generala de asistenta sociala si protectia copilului de la domiciliul
  copilului sau in a carei raza administrativteritoriala a fost gasit
  copilul intocmeste si prezinta instantei raportul referitor la copil,
  care va cuprinde date privind:
  a)personalitatea, starea fizica si mentala a copilului;
  b)antecedentele sociomedicale si educationale ale copilului;
  c)conditiile in care copilul a fost crescut si in care a trait;
  d)propuneri privind persoana, familia sau serviciul de tip rezidential
  in care ar putea fi plasat copilul;
  e)orice alte date referitoare la cresterea si educarea copilului, care
  pot servi solutionarii cauzei.
  Art. 140
  Cauzele care privesc aplicarea prezentei legi sunt scutite de taxa
  judiciara de timbru si de timbru judiciar.

          Capitolul XI - Raspunderi si sanctiuni

  Art. 141
  (1)Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 41alin. (2), art.
  52alin. (4)siart. 96constituie abatere disciplinara grava si se
  sanctioneaza potrivit legii.
  (2)Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 41alin. (3), art. 91alin.
  (3)teza intai si art. 118 alin. (1)lit. a)constituie abatere
  disciplinara.
  Art. 142
  (1)Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite
  in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate
  infractiuni:
  a)nerespectarea obligatiei prevazute la art. 10alin. (1);
  b)nerespectarea obligatiei prevazute la art. 10alin. (2);
  c)nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 11alin. (1)si(3);
  d)nerespectarea obligatiei prevazute la art. 12alin. (1);
  e)necomunicarea de catre organele de politie a rezultatelor
  verificarilor specifice privind identitatea mamei, in conformitate cu
  prevederile art. 12alin. (3);
  f)neefectuarea de catre serviciul public de asistenta sociala a
  declaratiei de inregistrare a nasterii, in conformitate cu prevederile
  art. 12alin. (6);
  g)nerespectarea obligatiei prevazute la art. 12alin. (7);
  h)nerespectarea obligatiei prevazute la art. 14alin. (1);
  i)nerespectarea obligatiilor prevazute laart. 16si la art. 23alin. (3);
  j)nerespectarea prevederilor art. 27alin. (2)-(4)si aleart. 87;
  k)nerespectarea prevederilor art. 40alin. (1)si(4);
  l)nerespectarea prevederilor art. 52alin. (2);
  m)nerespectarea prevederilorart. 74;
  n)nerespectarea prevederilor art. 84alin. (3);
  o)nerespectarea prevederilor art. 91alin. (2);
  p)nerespectarea prevederilorart. 97;
  r)nerespectarea obligatiei prevazute la art. 98lit. a);
  s)nerespectarea obligatiei prevazute laart. 102;
  s)nerespectarea obligatiei prevazute la art. 104alin. (1);
  t)nerespectarea prevederilor art. 118 alin. (1)lit. c)-k);
  t)nerespectarea prevederilor art. 127 alin. (1)lit. b).
  (2)Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum
  urmeaza:
  a)cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevazute la lit. a), c),
  g), h), i), k), m), n), o), r), s) si s);
  b)cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele prevazute la lit. f) si
  l);
  c)cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. b),
  d), p) si t);
  d)cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. e),
  j) si t).
  (3)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunii se fac de catre
  ofiterii si agentii de politie, in cazul contraventiilor prevazute la
  alin. (1) lit. i), j), o) si p), precum si de persoane anume desemnate
  dintre cele cu atributii de control din:
  a)Ministerul Sanatatii, pentru contraventiile prevazute la alin. (1)
  lit. a), c) si d);
  b)Ministerul Afacerilor Interne sau structurile subordonate acestuia,
  dupa caz, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) si e);
  c)Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
  Varstnice, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. h), k),
  m), n), r), s), s), t) si t);
  d)Ministerul Educatiei Nationale, pentru contraventia prevazuta la
  alin. (1) lit. l);
  e)consiliul judetean, respectiv consiliul local al sectorului
  municipiului Bucuresti, pentru contraventiile prevazute la alin. (1)
  lit. f) si g).
  Art. 143
  Contraventiilor prevazute laart. 142le sunt aplicabile prevederile
  Ordonantei Guvernuluinr. 2/2001privind regimul juridic al
  contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr.
  180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

       Capitolul XII - Dispozitii tranzitorii si finale

  Art. 144
  In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi,
  directia generala de asistenta sociala si protectia copilului va
  reevalua imprejurarile care au stat la baza masurilor de protectie
  dispuse de comisia pentru protectia copilului si, dupa caz, va solicita
  instituirea tutelei sau stabilirea unei masuri de protectie speciala,
  in conditiile prezentei legi.
  Art. 145
  Centrele de plasament, centrele de primire in regim de urgenta si
  centrele maternale organizate in structura fostelor servicii publice
  specializate pentru protectia copilului se reorganizeaza prin hotararea
  consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectoarelor
  municipiului Bucuresti in structura directiei generale de asistenta
  sociala si protectia copilului din subordinea consiliului judetean,
  respectiv a consiliului local al sectoarelor municipiului Bucuresti, in
  regim de componente functionale ale acestora, fara personalitate
  juridica.
  Art. 146
  (1)Serviciile de zi destinate prevenirii situatiilor ce pun in pericol
  securitatea si dezvoltarea copilului, infiintate de consiliile
  judetene, precum si personalul care deserveste aceste servicii se
  transfera consiliilor locale pe teritoriul carora acestea functioneaza.
  (2)Fac exceptie de la prevederile alin. (1) serviciile de zi
  specializate pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat si supus
  oricarei forme de violenta, care se considera de interes judetean.
  (3)In situatia in care serviciile prevazute la alin. (1) fac parte
  dintr-un complex de servicii care are ca obiect de activitate si
  protectia copilului in regim rezidential, respectiv centru de
  plasament, centru de primire in regim de urgenta sau centru maternal,
  transferul se realizeaza numai daca este posibila separarea
  patrimoniului si a personalului.
  (4)Consiliile locale au obligatia sa pastreze destinatia si structura
  de personal a serviciilor preluate.
  (5)Transferul prevazut la alin. (1) se realizeaza pe baza de protocol
  incheiat intre consiliul judetean si consiliul local.
  Art. 147
  Personalul didactic si didactic auxiliar, transferat potrivitart. 46din
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia
  copilului aflat in dificultate, republicata, cu modificarile si
  completarile ulterioare, care la data intrarii in vigoare a prezentei
  legi este incadrat cu acest statut in cadrul serviciilor publice
  specializate pentru protectia copilului, isi pastreaza statutul.
  Art. 148
  In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi,
  consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor
  municipiului Bucuresti, Ministerul Sanatatii, Ministerul Afacerilor
  Interne si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
  Persoanelor Varstnice au obligatia sa desemneze persoanele dintre cele
  cu atributii de control, care vor constata contraventiile si vor aplica
  sanctiunile mentionate in prezentul capitol.
  Art. 149
  (1)Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
  a)art. 88din Codul familiei;
  b)Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 26/1997privind protectia
  copilului aflat in dificultate, republicata in Monitorul Oficial al
  Romaniei, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, cu modificarile si
  completarile ulterioare, cu exceptiaart. 20;
  c)Hotararea Guvernuluinr. 604/1997privind criteriile si procedurile de
  autorizare a organismelor private care desfasoara activitati in
  domeniul protectiei copilului, publicata in Monitorul Oficial al
  Romaniei, Partea I, nr. 280 din 16 octombrie 1997;
  d)Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 123/2001privind reorganizarea
  comisiei pentru protectia copilului, publicata in Monitorul Oficial al
  Romaniei, Partea I, nr. 643 din 15 octombrie 2001, aprobata cu
  modificari prin Legeanr. 71/2002;
  e)lit. Aa alin. (2) al art. 3 dinRegulamentul-cadrude organizare si
  functionare a serviciului public de asistenta sociala, aprobat prin
  Hotararea Guvernuluinr. 90/2003, publicata in Monitorul Oficial al
  Romaniei, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, cu modificarile
  ulterioare.
  (2)Se modifica in mod corespunzator dispozitiile referitoare la
  inregistrarea nasterii copilului abandonat de mama in spital, cuprinse
  in Legeanr. 119/1996cu privire la actele de stare civila, publicata in
  Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996,
  cu modificarile si completarile ulterioare*).
  (3)Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice alte
  dispozitii contrare.
  --------
  *) Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila a fost
  republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 339 din 18
  mai 2012, ulterior fiind modificarta si completata prin Legea nr.
  213/2013.
  Art. 150
  (1)Formarea initiala in domeniul protectiei drepturilor copilului este
  obligatorie pentru toate categoriile profesionale din sistem si pentru
  cei care au atributii decizionale privitoare la copil.
  (2)Educatia permanenta si formarea profesionala continua in domeniul
  protectiei speciale a copilului se asigura pentru toate categoriile
  profesionale din sistem.
  (3)Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
  Varstnice impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul
  Sanatatii, precum si, dupa caz, cu celelalte institutii publice si
  private interesate vor asigura formarea initiala si continua a
  personalului care, in exercitarea sarcinilor ce ii revin, intra in
  contact cu domeniul protectiei si promovarii dreturilor copilului.
  Art. 151
  (1)La angajarea ersonalului de educatie, protectie si ingrijire din
  cadrul institutiilor publice si private, care, prin natura profesiei,
  intra in contact cu copilul, se va prezenta in mod obligatoriu si o
  expertiza neuropsihiatrica.
  (2)Anual personalul prevazut la alin. (1) este evaluat din punct de
  vedere psihologic.
  (3)Rapoartele privind expertizele neuropsihiatrice, precum si
  rapoartele de evaluare psihologica se pastreaza conform legii la
  dosarul personal al salariatului.
  Art. 152
  (1)Regulamentele proprii ale persoanelor juridice care desfasoara
  activitati de protectie a copilului vor specifica expres regulile
  stabilite pentru a asigura exercitarea drepturilor si indeplinirea
  indatoririlor pe care le au copiii, in conformitate cu varsta,
  sanatatea si gradul de maturitate al acestora.
  (2)Aceste regulamente vor fi expuse intr-un loc vizibil, astfel incat
  sa permita accesul copiilor si informarea lor adecvata.
  Art. 153
  Prevederile prezentei legi se completeaza cu alte reglementari care se
  refera la drepturile copilului, inclusiv cu prevederile cuprinse in
  conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte.
  Art. 154
  Elaborarea proiectelor de acte normative care fac referire la oricare
  dintre drepturile copilului prevazute de prezenta lege se realizeaza
  obligatoriu cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale
  si Persoanelor Varstnice.
  Art. 155
  (1)Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2005, cu exceptia
  prevederilor art. 19 alin. (3)*), art. 84 alin. (2)**), art. 104 alin.
  (2)***), art. 105 alin. (5)****), art. 107 alin. (2)*****) care intra
  in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul
  Oficial al Romaniei, Partea I.
  (2)Procedura de intoarcere a copiilor in tara, de identificare a
  parintilor sau a altor reprezentanti legali ai copiilor, modul de
  avansare a cheltuielilor ocazionate de intoarcerea in tara a acestora,
  precum si serviciile de protectie speciala, publice sau private,
  competente sa asigure protectia in regim de urgenta a copiilor aflati
  in strainatate, care, din orice motive, nu sunt insotiti de parinti sau
  de un alt reprezentant legal ori nu se gasesc sub supravegherea legala
  a unor persoane din strainatate, prevazuta la art. 24alin. (3), se
  elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si
  Adoptie******).
  (3)Organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru
  protectia copilului, prevazuta la art. 115alin. (2), se elaboreaza de
  catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si
  Adoptie******).
  (4)Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea serviciilor
  prevazute la art. 119alin. (2)se elaboreaza de catre Autoritatea
  Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie******).
  (5)Tipurile de servicii specializate, prevazute la art. 88alin. (2), ce
  se asigura pe toata durata aplicarii masurilor destinate copilului care
  savarseste fapte penale si nu raspunde penal, pentru a-i asista pe
  copii in procesul de reintegrare in societate, precum si standardele
  referitoare la modalitatea de asigurare a acestor servicii se
  elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si
  Adoptie******) in colaborare cu Ministerul Justitiei.
  (6)Atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a
  directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului,
  prevazute la art. 116alin. (5), se elaboreaza de catre Ministerul
  Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
  ---------
  *)Art. 24alin. (3), fost art. 19alin. (3).
  **)Art. 88alin. (2), fost art. 84alin. (2).
  ***)Art. 115alin. (2), fost art. 104alin. (2).
  ****)Art. 116alin. (5), fost art. 105alin. (5).
  *****)Art. 119alin. (2), fost art. 107alin. (2).
  ******)La data de 1 ianuarie 2005 sintagma "Autoritatea Nationala
  pentru Protectia Copilului si Adoptie" s-a inlocuit cu sintagma
  "Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului ", prin
  Legeanr. 275/2004pentru modificarea Ordonantei de urgenta a
  Guvernuluinr. 12/2001privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru
  Protectia Copilului si Adoptiei, publicata in Monitorul Oficial al
  Romaniei, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004.
  Ulterior, prin art. Ipct. 70din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea
  si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea
  drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
  Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013, sintagma "Autoritatea
  Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului" s-a inlocuit cu
  sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
  Persoanelor Varstnice".
  NOTA:
  Reproducem mai jos prevederileart. II-IVdin Legeanr. 257/2013pentru
  modificarea si completarea Legiinr. 272/2004 privind protectia si
  promovarea drepturilor copilului, care nu sunt incorporate in forma
  republicata a Legiinr. 272/2004si care se aplica, in continuare, ca
  dispozitii proprii ale legii modificatoare:
  "Art. II
  Hotararile Guvernului prevazute la art. 12^1*******), art. 87^1alin.
  (2)********), art. 97^4*********) si art. 106 alin. (3)**********) din
  Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
  copilului, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si
  completarile aduse prin prezenta lege, se adopta in termen de 90 de
  zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  ---------
  *******)Art. 12^1a devenit, prin renumerotare,art. 15.
  ********)Art. 87^1alin. (2)a devenit, prin renumerotare, art. 92alin.
  (2).
  *********)Art. 97^4a devenit, prin renumerotare,art. 107.
  **********)Art. 106alin. (3)a devenit, prin renumerotare, art. 118alin.
  (3).
  Art. III
  La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legeanr.
  326/2003privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii
  ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului,
  mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau
  dati in plasament la asistenti maternali profesionisti, publicata in
  Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu
  modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 2alin. (1).
  Art. IV
  Pana la aprobarea legii privind organizarea si functionarea instantei
  de tutela, atributiile ce-i revin potrivit prezentei legi sunt
  indeplinite de catre instanta judecatoreasca."
------------------------------------------------------------------
Copiat de la web.archive.org, cu Lynx.
 
Prima pagină
 
© 2022-2023 Matei. No cookies®