matei.info.ro
Matematică și informatică Construcții și geotehnică Limba și literatura română
Religie și psihologie Lista paginilor Despre sait / Contact
Despre sait
2024-03-09
Despre sait Contact
 
Dacă doriți să-mi trimiteți un mesaj puteți folosi formularul disponibil la adresa:
 
https://matei.one/ctpage.php
 
Ce e cu saitul ăsta?
 
Ăsta e un sait făcut în primul rând cu scopul clarificării unor chestiuni în privința cărora am observat că, în mod misterios, nimeni nu spune cum stau lucrurile de fapt. Mai mult, unele dintre ele se predau și la școală, elevii fiind în pericol de a nu lua note de trecere dacă nu repetă greșelile sau minciunile care li s-au predat. Până acum nimeni nu a reușit să rezolve această situație, deși de ea s-au ocupat mai mulți oameni de știință, dintre care unul avea o pisică (^), iar altul (^), văzând pisica, nu a reușit decât să enunțe principiul incertitudinii (^), ilustrat în imaginea următoare, care prezintă o discuție obișnuită între doi oameni, dintre care unul are dreptate.
 
Principiul incertitudinii
Legăturile către sursele citatelor sau titlurile cărților din care provin se găsesc deasupra.
 
Drepturi de autor
 
Mai jos se găsește un fragment din articolul 35, Legea nr. 8, 14 martie 1996.

(1) Sunt permise, fără consimțământul autorului și fără plata vreunei remunerații, următoarele utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoștința publică, cu condiția ca acestea să fie conforme bunelor uzanțe, să nu contravină exploatării normale a operei și să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare:
[...]
b) utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului;
[...]
d) reproducerea pentru informare și cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor instituțiilor publice culturale sau științifice, care funcționează fără scop lucrativ;
[...]
e) reproducerile specifice realizate de bibliotecile accesibile publicului, de instituțiile de învățământ sau de muzee ori de către arhive, care nu sunt realizate în scopul obținerii unui avantaj comercial sau economic, direct ori indirect;

© 2024 Matei. No cookies®