matei.info.ro
Matematică și informatică Construcții și geotehnică Limba și literatura română
Religie și psihologie Lista paginilor Despre sait / Contact
Legenda meșterului Manole
2024-03-09
Analiză literară a baladei meșterului Manole
Introducere
 
Balada meșterului Manole este una dintre cele mai cunoscute poezii din literatura română, pe care o știm aproape toți de la școală, unde evident că e prezentată într-un mod complet greșit. Scopul articolului de față e să clarifice situația, pentru a putea fi aduse corecturile necesare manualelor și programei școlare. Conform unui sait cu materiale ajutătoare pentru pregătirea elevilor (^):

Devine, astfel, evident faptul că balada se concentrează pe drama artistului creator, care își înnobilează creația prin intermediul jertfei de sine și a tot ceea ce este mai valoros pentru acesta.

După cum se va arăta în continuare, lucrurile nu stau așa (^).

– Domnule Manole, trebuie să vorbim.
– S-a întâmplat ceva?
– Sunt comisarul Leontin Basarab, de la Poliția Argeș. În legătură cu dispariția soției.
[...]
– Domnule Manole, aici nu e de râs. Vă rog să nu normalizăm episoadele de violență domestică. Multă lume face glume, bancuri, balade populare, dar e un subiect serios. Nu mai spun că baladele astea se și predau în școala generală, iar elevii rămân cu impresia că violența împotriva femeilor e OK, dacă servește scopurilor artistice ale bărbatului.

La începuturile omenirii, femeile aveau cea mai mare importanță în organizarea și funcționarea societății, tipul de relații existente atunci numindu-se matriarhat (^). Apartenența la gintă se stabilea pe linie descendentă maternală, tații fiind în general mai greu de identificat. În evoluția sa, matriarhatul a cunoscut două etape:
  • matriarhatul timpuriu (în paleoliticul târziu și în neoliticul timpuriu), caracterizat prin deplina egalitate a femeii cu bărbatul și prin activități precum vânătoarea, culesul și pescuitul;
  • matriarhatul dezvoltat (în neoliticul dezvoltat), caracterizat prin poziția dominantă a femeii, ca urmare a creșterii rolului ei în viața socială și mai ales în cea economică odată cu apariția agriculturii.
Cu timpul, matriarhatul a fost înlocuit în multe situații de patriarhat (^), caracterizat prin dominația masculină și poziția de supunere, secundară a femeilor față de bărbați, care, folosindu-se de forța fizică superioară, au început să-și impună autoritatea asupra femeilor și copiilor (^). Neputând justifica patriarhatul în nici un fel, bărbații au început să inventeze religii și să invoce autorități divine în sprijinul aberațiilor pe care le susțineau, astfel încât să poată avea măcar niște justificări fictive pentru abuzurile și crimele comise. Există încă religii înapoiate, cum ar fi creștinismul, care susțin patriarhatul.
 
1 Corinteni 14:34-35 (^):

Ca în toate Bisericile sfinţilor, femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum zice şi Legea. Iar dacă voiesc să înveţe ceva, să întrebe acasă pe bărbaţii lor, căci este ruşinos ca femeile să vorbească în biserică.

Efeseni 5:22 (^):

Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului,

Coloseni 3:18 (^):

Femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri, precum se cuvine, în Domnul.

1 Timotei 2:11-15 (^):

Femeia să se înveţe în linişte, cu toată ascultarea. Nu îngăduiesc femeii nici să înveţe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniştită. Căci Adam a fost zidit întâi, apoi Eva. Şi nu Adam a fost amăgit, ci femeia, amăgită fiind, s-a făcut călcătoare de poruncă. Dar ea se va mântui prin naştere de fii, dacă va stărui, cu înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în sfinţenie.

Aviz doamnei Diana Șoșoacă, pentru situațiile în care mai dorește să menționeze Biblia. De remarcat că femeia va fi mântuită prin nașterea de fii, nu de fiice, ceea ce nu reprezintă o veste bună nici pentru soția părintelui Ștefan Argatu, fiul lui Ilarion Argatu.
 
Balada meșterului Manole
 
Motivul patriarhatului se regăsește, dus la extrem, în legenda meșterului Manole, pe tema căreia există și o baladă culeasă de Vasile Alecsandri (^), referitoare la mănăstirea Curtea de Argeș, construită între anii 1512 și 1517 la comanda domnitorului Neagoe Basarab.

Aici să-mi duraţi
Monastire naltă
Cum n-a mai fost altă,
Că v-oi da averi,
V-oi face boieri,
Iar de nu, apoi
V-oi zidi pe voi,
V-oi zidi de vii
Chiar în temelii!

Sunt citate în continuare câteva versuri din textul unui cântec care se referă la o veche legendă chinezească (^), din care au fost inspirate și câteva versete din Biblie (Matei 17:20 (^), Matei 21:21 (^), Marcu 11:23 (^)):

Nos insensati, vitam illorun. / Noi, fiind proști, ne-am pierdut viețile.
Quid nobis profuit superbia? / La ce ne-a folosit mândria?
Aut divitiarum iactantia quid contulit nobis? / Sau la ce ne-a folosit etalarea bogățiilor?
Ecce mysterium vobis dico: / Iată, vă spun o taină:

Se poate observa că mesajul versurilor nu corespunde în totalitate cu legenda chinezească și nici cu versetele din Evanghelie, iar Balada Meșterului Manole nu corespunde în totalitate cu evenimentele desfășurate.

Zidul ridica,
Dar orice lucra,
Noaptea se surpa!
A doua zi iar,
A treia zi iar,
A patra zi iar
Lucra în zadar!

Construcția mănăstirii a durat aproximativ 5 ani și orice inginer constructor își poate da seama că, mai ales în condițiile tehnologiei existente la vremea respectivă, nu se poate construi mare lucru într-o singură zi și n-ar fi avut ce să se surpe. Prin urmare, ceea ce se susține că se întâmpla în fiecare noapte nu se putea întâmpla decât, în mod evident, mult mai rar, posibil cu ocazia unor evenimente seismice. Legenda susține totuși că persoanele implicate nu-și dădeau seama care e motivul pentru care se prăbușește construcția.

Domnul se mira

Ar rezulta că dacă a fost vorba într-adevăr despre cutremure, ele s-au produs cel mai probabil în timpul nopții. Domnitorul a abordat problema complet greșit, supunându-i pe constructori la presiuni psihice dăunătoare și inutile.

Ş-apoi îi mustra,
Ş-apoi se-ncrunta
Şi-i ameninţa
Să-i puie de vii
Chiar în temelii!

Nu e greu să ne dăm seama de ce, în condițiile unui astfel de stres, lucrătorii n-au reușit să găsească nici cauza problemei și nici vreo soluție.

Iar Manoli sta,
Nici că mai lucra,
Ci mi se culca
Şi un vis visa,
[...]
Ştiţi ce am visat
De când m-am culcat?
O şoaptă de sus
Aievea mi-a spus
Că orice-am lucra,
Noaptea s-a surpa
Pân-om hotărî
În zid de-a zidi
Cea-ntâi soţioară,
Cea-ntâi sorioară
Care s-a ivi
Mâni în zori de zi,
Aducând bucate
La soţ ori la frate.

Din orice îndreptar pentru spovedanie (^) putem afla că nu trebuie să credem în vise și nici să le povestim altora.

50. Am crezut în vise. Spun altora visele mele.

În privința mesajelor primite de la șoaptele de sus ne atenționează și Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan.
 
1 Ioan 4:1-3 (^):

Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. În aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume.

Oricine își poate da seama că mesajul primit de Manole nu venea de la Dumnezeu, pentru că nu îl mărturisea pe Iisus Hristos ci se referea la alte chestiuni. Ideea care se desprinde din versurile citate mai sus se regăsește și în cartea de propagandă Feminismul şi Noua Ordine Mondială scrisă de Dr. Henry Makow din Canada, al cărui merit de a fi reușit să îngrămădească o cantitate impresionantă de elucubrații în doar câteva rânduri nu poate rămâne neremarcat.
 
Textul original (^):

A man becomes a man when he finally believes in himself, and doesn't put any man or woman above him. These men don't need women, except to help them fulfill their mission. They are the real men real women want.

A fost publicată și o traducere în limba moldovenească la editura Meteor Press în 2012, care a fost recenzată de către jurnalistul Iurie Roșca (^) în cartea Ortodoxie și Naționalism Economic.
 
Traducere în limba moldovenească de Mihaela Drăghici:

Un bărbat devine bărbat în clipa în care începe să creadă în el însuși și nu pune mai presus de el nici un alt bărbat și nici o femeie. Acest gen de bărbați nu are nevoie de femei decât pentru a-l ajuta să-și ducă misiunea la îndeplinire. Acesta este bărbatul adevărat pe care o femeie adevărată și-l dorește alături.

Prima frază contravine până și creștinismului, în condițiile în care Henry Makow și Iurie Roșca se autointitulează creștini.
 
Deuteronomul 17:20 (^):

pentru ca inima lui să nu se înalţe mai presus de fraţii lui şi să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga

Filipeni 2:3 (^):

Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.

A II-a frază exprimă ideea că un bărbat adevărat trebuie să fie un psihopat (^) care se folosește de femei doar pentru a-și atinge propriile scopuri. A III-a frază e contrazisă chiar de textul baladei, după cum se va vedea în continuare, iar faptul că Manole e dispus să-și sacrifice propria nevastă, care mai venea și cu scopul de a aduce bucate la soț ori la frate, nu poate decât să ne ducă cu gândul la ceea ce a zis cândva un tip pe care-l chema Corneliu Zelea Codreanu:

Dacă aș avea un singur glonț, iar în fața mea un dușman și un trădător, glonțul l-aș trimite în trădător.

Ținând seama de ceea ce s-a prezentat în introducere, se poate observa că ideile promovate de Henry Makow și implicit Iurie Roșca sunt în dezacord cu realitatea istorică, fapt confirmat și de dr. Gheorghe Funar (^), care o citează pe profesoara Marija Gimbutas:

"În mileniul al VII-lea a.Cr. în Carpați era o civilizație puternică, prima și singură în Europa...o societate matriarhală, teocratică, pașnică, iubitoare și creatoare de artă".

Despre bărbații adevărați (^) ne povestește și un cunoscut artist ucrainean de naționalitate rusă (^).
 
Descarcă KirillRogovets2016RO.webm

MD5: b15d416f6bd83c49d55979b03d4e01a0

Kirill Rogoveț, 2016:

Vreau să demonstrez tuturor că un bărbat adevărat nu poate avea succes.

Manole a mințit-o pe Ana, soția lui, care evident că n-ar fi fost de acord și care, fiind pusă în fața faptului împlinit, și-a exprimat poziția destul de clar.

- Manoli, Manoli,
Meştere Manoli!
Agiungă-ţi de şagă,
Că nu-i bună, dragă.
Manoli, Manoli,
Meştere Manoli!
Zidul rău mă strânge,
Trupuşoru-mi frânge!
[...]
Ţâţişoara-mi plânge,
Copilaşu-mi frânge!

A se remarca dubla crimă comisă de Manole. Evident că Ana nu și-ar fi dorit un astfel de bărbat iar Henry Makow și Iurie Roșca nu au dreptate nici în această privință. De asemenea, atitudinea curentă a oamenilor față de legenda meșterului Manole ne arată o problemă gravă a societății noastre și anume faptul că desconsiderarea sau chiar disprețuirea femeilor și a copiilor e privită ca fiind ceva normal. În cele din urmă crima nu i-a folosit lui Manole la nimic, și el pierzându-și viața spre sfârșitul baladei, ocazie cu care putem observa că în timp ce în domeniul ingineriei civile avea o pregătire profesională foarte slabă, în domeniul aeronauticii nu avea deloc. Deznodământul ne readuce atât la textul cântecului citat mai sus, cât și la spusele lui Kirill Rogoveț.
 
Descarcă rmUTCB.webm

MD5: 74c2280ddf0bb1fd7979928993aa0997

Și pentru ca tragedia să fie completă, profesorul Ramiro Sofronie, în urma unei expertize efectuate asupra mănăstirii Curtea de Argeș, a determinat faptul că uciderea Anei și a copilului ei nici măcar nu a ajutat în vreun fel la îmbunătățirea rezistenței sau stabilității structurale a mănăstirii.
 
Descarcă RamiroSofronie.pdf

MD5: 1e64edbee76a68ba62759f27da8c8dad
Pagina 4: Cutremurul din 4 martie 1977 i-a modificat în mod esențial direcția preocupărilor profesionale. Autoritățile de atunci l-au pus la dispoziția Patriarhiei Bisericii Ortodoxe, fiind angajat cu un sfert de normă în calitate de consilierul tehnic al PF Patriarh dr. Iustin Moisescu. Așa cum am arătat a expertizat peste 150 biserici. Cu acest prilej a deslușit și Legenda Meșterului Manole despre care a scris Mircea Eliade în 1943, arătând că imolarea Anei din 1512 a fost o măsură de protecție seismică. Măsura constă în supralărgirea pronaosului bisericii și astfel îndepărtarea centrului de rotație al planului trilobat al bisericii de cele trei abside circulare, vulnerabile la cutremur prin deplanare.
Nu zidirea Anei a contribuit la rezistența structurii la seism ci modificarea formei clădirii, care a rezultat în urma acestei acțiuni (supralărgirea pronaosului bisericii).
 
Ținând seama de cele prezentate rezultă că Ana, soția lui Manole, ar fi trebuit să procedeze conform cu ceea ce se prezintă în videoclipul următor.
 
Descarcă rmXena.webm

MD5: 35997ab36ec4751e40913a5d77a47030

Sau: -Ce mă? Ia mai dă-te-n ***** **-** de ********, că-ți dărâm eu mănăstirea!
 
Mesajul baladei poate fi deci sintetizat în fraza următoare (^):

Carte multă nu se cere, să fii prost, să ai putere.

Aspecte religioase
 
Ținând seama de faptul că meșterul Manole nu și-a omorât doar nevasta ci și copilul (degeaba), se cuvine să fie adusă în discuție și problema avorturilor. Există destul de mulți creștini care susțin că se opun avorturilor, uneori chiar invocând Biblia. Patriarhul Daniel zicea în 2013 (^):

Un om singur valorează mai mult decât întreg universul material. Toate galaxiile nu valorează cât sufletul unui om,

Evident că patriarhul nu credea ce spune (^), dar mai există o opinie asemănătoare (^):

We're all worth it, man. We're all worth millions of planets and stars and galaxies and universes. [- River Phoenix]

Se pare însă că pentru unii, viața unui om și chiar viața soției și a copilului nu valorează nici cât un morman de bolovani. Să vedem ce zice Biblia. Atât cu ocazia potopului (^) cât și cu ocazia distrugerii orașelor Sodoma și Gomora (^) au fost omorâți nu doar o grămadă de copii ci și o grămadă de femei însărcinate, respectiv o grămadă de copii nenăscuți. Prin urmare Biblia și implicit creștinismul se pronunță în favoarea avortului. În Ieșirea 21:22-25 (^) se specifică clar că un copil nenăscut nu valorează mai nimic și nu reprezintă viață:

De se vor bate doi oameni şi vor lovi o femeie însărcinată şi aceasta va lepăda copilul său fără altă vătămare, să se supună cel vinovat la despăgubirea ce o va cere bărbatul acelei femei şi el va trebui să plătească potrivit cu hotărârea judecătorilor. Iar de va fi şi altă vătămare, atunci să plătească suflet pentru suflet, Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, Arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.

Dacă moare un copil nenăscut e suficientă o despăgubire în bani, dar dacă femeia însărcinată moare sau își pierde un dinte se cere suflet pentru suflet, respectiv dinte pentru dinte. Mai mult, nici măcar copiii născuți nu sunt luați în considerare (^) până nu împlinesc vârsta de o lună.
 
Numerii 3:14-15 (^):

Iarăşi a grăit Domnul cu Moise, în pustiul Sinai, şi a zis: "Numără pe fiii lui Levi, după familiile lor, după neamurile lor; pe toţi cei de parte bărbătească, de la o lună în sus să-i numeri".

Copiii mai mici de o lună nu contează la recensământ.
 
Leviticul 27:6 (^):

Iar de la o lună până la cinci ani, preţul să fie pentru bărbat cinci sicli de argint, şi pentru femeie trei sicli de argint.

Copiii mai mici de o lună nu valorează nimic iar după vârsta de o lună se consideră că un băiat valorează cu 67% mai mult decât o fată. În Numerii 5:12-31 (^) se prezintă felul în care trebuie să se procedeze cu o femeie suspectată de infidelitate. Ea trebuie dusă la un preot, care îi va da să bea apă amară care aduce blestem, iar în cazul în care femeia e vinovată, se va umfla pântecele ei şi sânul ei va cădea şi va fi femeia aceea blestemată în poporul său. Deși din traducerile în limba română nu reiese foarte clar ce s-ar întâmpla cu eventualul copil cu care femeia ar fi putut rămâne însărcinată în urma infidelității, există două traduceri în limba engleză, din 2011, în care se specifică explicit că femeia va pierde sarcina, deci că apa amară aducătoare de blestem îi va cauza un avort.
 
Numbers 5:27 (^), NIV:

If she has made herself impure and been unfaithful to her husband, this will be the result: When she is made to drink the water that brings a curse and causes bitter suffering, it will enter her, her abdomen will swell and her womb will miscarry, and she will become a curse.

Numbers 5:27 (^), CEB:

When he has made her drink the water, if she has defiled herself and has broken faith with her husband, then the water that brings the curse will enter her, causing bitterness, and her womb will discharge and she will miscarry.

Conform celor două traduceri în limba engleză ale Bibliei, Dumnezeu provoacă avorturi femeilor care și-au înșelat bărbații. Mai jos se găsesc și alte versete referitoare la avorturi, chiar dacă unele dintre ele nu au putut fi citate din Biblia Ortodoxă, care a fost corectată (^) sub inspirația Duhului Sfânt, în scopul eliminării unor neconcordanțe existente între textele originale și interesele Bisericii.

Clerul BOR interzice credincioșilor ortodocși lecturarea celorlalte Biblii, ale denominațiunilor creștine neortodoxe, sub pretextul traducerii incorecte, declarându-le "eretice" și lipsite de harul Duhului Sfânt.

Osea 9:14-16, NTLR (^):

"Dă-le, Doamne, ...Ce să le dai? Dă-le pântece care să piardă copilul şi sâni fără lapte! [...] Efraim este lovit! Rădăcina le este uscată şi nu mai dau rod. Chiar dacă vor naşte, le voi ucide preaiubitele roade ale pântecelui lor."

Osea 13:16, NTLR (^):

Samaria îşi va purta vina pentru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea răpuşi de sabie; copiii lor vor fi măcelăriţi, iar femeile lor însărcinate vor fi spintecate.

2 Regi (2 Samuel) 12:14 (^):

Dar fiindcă tu prin această faptă ai dat vrăjmaşilor Domnului pricină să-L hulească, de aceea va muri fiul ce ţi se va naşte".

Facerea 38:24 (^):

Dar, cam după vreo trei luni, i s-a spus lui Iuda: "Tamara, nora ta, a căzut în desfrânare şi iată a rămas însărcinată din desfrânare". Iar Iuda a zis: "Scoateţi-o şi să fie arsă".

Biblia nu se opune nicăieri avorturilor ci dimpotrivă, le susține. Nașterea unui copil necesită o jertfă pentru păcat (Leviticul 12 (^)), însă un avort nu. Dumnezeu urăște copiii, pe care nu se mulțumește doar să-i blesteme și să-i omoare (4 Regi 2:23-24 (^)), ci apoi îi trimite și să se chinuiască veșnic în iad, după cum ne povestește Sfântul Paisie Aghioritul (^).

Mai demult dacă se năștea un copil bolnav, îl botezau, iar dacă murea, pleca îngeraș. Dar părinții aceluia rămâneau cu alți copii sănătoși și astfel aveau binecuvântarea lui Dumnezeu. Astăzi, însă, părinții își omoară copiii sănătoși cu avorturile și țin în viață pe cei bolnăviciosi. Apoi aleargă în Anglia și America să-i vindece. Iar acești copii dacă vor trăi, vor face familie și poate să dea naștere la alți copii bolnavi. În timp ce, dacă ar fi făcut și alti copii, nu ar fi alergat atât de mult pentru unul, pentru cel bolnav, și nu s-ar fi mâhnit atât de mult dacă ar fi murit, căci ar fi plecat îngeraș de aici.
[...]
Într-o noapte, Dumnezeu a îngăduit să văd o înfricoșătoare vedenie, care mi-a arătat care este soarta acelor copii. [...] În timp ce sufeream din pricina acelor țipete sfâșietoare și mă întrebam de unde provin și ce înseamnă toate acestea pe care le vedeam, am auzit o voce spunându-mi: "Ogorul cu grâu, care încă nu a dat în spic, este cimitirul cu sufletele morților care vor învia. Iar în locul care se cutremură de țipetele sfâșietoare, se află sufletele copiilor care au fost omorâți prin avorturi".

Deși, după cum se poate observa din cele prezentate până aici, afirmațiile Sfântului Paisie Aghioritul sunt în cea mai mare parte contrazise de Sfânta Scriptură, el propune o metodă foarte convenabilă prin care părinții pot scăpa de copiii defecți, a căror îngrijire ar reprezenta o risipă de timp și de resurse. Metoda a fost susținută și aplicată cu succes și de către naziști (^).
 
Traducere: Am descoperit pentru prima dată că persoanele cu dizabilități au fost sterilizate și ucise de naziști când eram adolescent, urmărind mini-seria TV "Holocaust" în 1978.
[...]
În sondajul din 1923 al dr. Ewald Melzer asupra părinților copiilor cu dizabilități aflați în grija sa, aceștia au fost întrebați: "Ați fi de acord cu o întrerupere nedureroasă a vieții copilului dumneavoastră, după ce experții au stabilit că este un nătăfleț incurabil?" Rezultatele, care l-au surprins pe Melzer, au fost publicate în 1925: 73% au răspuns că ar fi dispuși să le fie uciși copiii dacă nu li s-ar spune despre asta.

Sfântul Paisie Aghioritul se mai remarcă prin faptul că face minuni și după moarte, respectiv îi bagă la pușcărie pe oamenii care fac caricaturi cu el (^).

Un bărbat de 27 de ani a fost arestat luni în Grecia pentru faptul că a postat pe Facebook o pagină care lua în derâdere un călugăr ortodox care a trăit în secolul trecut și care este venerat pe scară largă în această țară ortodoxă,

Există și vreo două versete pe care unii le invocă încercând să susțină că Biblia s-ar opune avorturilor.
 
Ieremia 1:5 (^):

"Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, te-am sfinţit şi te-am rânduit prooroc pentru popoare".

Psalmul 139:16 (^), NTLR:

Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.

Cele două versete nu se opun în nici un fel avorturilor ci arată doar faptul că Dumezeu ne cunoaște viețile dinainte ca noi să ne naștem iar pe unii îi sfințește și îi rânduiește prooroci pentru popoare (Ieremia 1:5), în timp ce pe alții îi face vase de necinste sau vasele mâniei Sale, gătite spre pierire (Romani 9:21-22 (^)). În cartea lui Dumnezeu sunt scrise toate zilele care ne sunt rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
 
Romani 9:18-20 (^):

Deci, dar, Dumnezeu pe cine voieşte îl miluieşte, iar pe cine voieşte îl împietreşte. Îmi vei zice deci: De ce mai dojeneşte? Căci voinţei Lui cine i-a stat împotrivă? Dar, omule, tu cine eşti care răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Oare făptura va zice Celui ce a făcut-o: De ce m-ai făcut aşa?

Prin urmare singura idee legată de avorturi care se poate desprinde din cele două versete e că femeile care fac avort n-au nici o vină, totul fiind determinat de Dumnezeu.
 
Arhitectura creștină
 
În concordanță cu ceea ce s-a prezentat până acum, bisericile și mănăstirile ortodoxe se încadrează într-un gen de arhitectură numit arhitectură falică (^), în care se încadrează de asemenea multe clădiri și monumente cunoscute, precum Empire State Building, Turnul din Pisa, Monumentul lui Washington, Coloana Infinitului etc.
 
Arhitectura

Mai multe detalii (^):

Uloga simbola u kršćanstvu
Na primjer, kupola, koja kruna pravoslavnih i katoličkih crkava, nije ništa više nego simbol neobrezanog falusa (kao u Židovima). Vrijedi promatrati klasičnu strukturu kršćanskih crkava, gdje baza izgleda kao skrotum, a visoki dio nalikuje falusu. [...] Drugi veliki simbol koji bi trebao imati svaki kršćanin jest križ. Prema legendi, on je također bio znak genitalnog orgulja. Osim skrivenih simbola, u kršćanstvu su se koristile otvorene slike falusa, na primjer u ukrašavanju nekih katoličkih crkava u Španjolskoj, Češkoj i Francuskoj. Također, s razvojem hodočašća na sveta mjesta pojavljuju se fallalni simboli u memorijalnim ikonama koje nude redovnici.

Traducere din limba croată: Rolul simbolurilor în creștinism
De exemplu, cupola, care încununează bisericile ortodoxe și catolice, nu este altceva decât un simbol al falusului necircumcis (ca la evrei). Merită să observați structura clasică a bisericilor creștine, unde baza arată ca un scrot, iar partea înaltă seamănă cu un falus. [...] Un alt mare simbol pe care fiecare creștin ar trebui să-l aibă este crucea. Potrivit legendei, era și un semn al organului genital. Pe lângă simbolurile ascunse, imaginile deschise ale falusului au fost folosite în creștinism, de exemplu în decorarea unor biserici catolice din Spania, Republica Cehă și Franța. De asemenea, odată cu dezvoltarea pelerinajelor la locurile sfinte, simbolurile falice apar în icoanele memoriale oferite de călugări.

Alte chestiuni
 
Deși există unele controverse privind veridicitatea legendei (^), problema cea mai importantă e modul în care noi o privim și trebuie clarificat faptul că nu a fost vorba despre nici un sacrificiu, ci despre o crimă urmată de sinucidere, iar sinuciderea nu a avut nici o legătură cu vreun regret al ucigașilor:

- Voi, meşteri zidari,
Zece meşteri mari,
Spuneţi-mi cu drept,
Cu mâna la piept,
De-aveţi meşterie
Ca să-mi faceţi mie
Altă monastire
Pentru pomenire,
Mult mai luminoasă
Şi mult mai frumoasă?
Iar cei meşteri mari,
[...]
Vesel se mândrea
Ş-apoi răspundea:
[...]
Află că noi ştim
Oricând să zidim
Altă monastire
Pentru pomenire,
Mult mai luminoasă
Şi mult mai frumoasă!

Nici o problemă, că mai avem neveste.
 
Există și unele documente conform cărora Ana s-ar fi sinucis, nu Manole (^).

Desfășurarea necorespunzătoare a lucrărilor permite meșterilor autohtoni să declanșeze o revoltă împotriva lui Manoli pe când acesta era plecat la Târgoviște pentru suplimentarea bugetului. Ei decid să zidească în peretele catedralei "Umbra" Anei, străvechi obicei care presupune să furi "umbra" cuiva cu ajutorul unei stinghii. Ori acest obicei al furatului umbrei era asociat de către locuitorii acestui spațiu cu pierderea sufletului, astfel că pusă în fața deciziei violente a meșterilor, Ana alege să se sinucidă.

Până la urmă indiferent care dintre ei s-a sinucis sau nu, ceea ce se știe sigur e faptul că în anul 2022 un copil în vârstă de 13 ani s-a sinucis aruncându-se de pe o fostă maternitate, pentru că nu a mai putut suporta abuzurile la care era supus de către tatăl lui, preot paroh la o altă catedrală episcopală (^), din Drobeta-Turnu Severin. Cu aproximativ 20 de ani mai devreme o studentă în vârstă de 23 de ani s-a sinucis după ce un preot i-a spus că nu va fi mântuită (^).

Silvana Czekil mergea în fiecare duminică la biserică și spera să fie mîntuită după moarte. La începutul acestui an, ea a fost într-un pelerinaj la Mănăstirea Nera din județul Caraș-Severin. Acolo, se pare că un preot a dojenit-o în timpul spovedaniei, spunîndu-i că nu are nici o șansă să fie mîntuită. Potrivit anchetatorilor, acest fapt s-ar putea să-i fi produs fetei o depresie care a împins-o în cele din urmă spre sinucidere. Părintele Sandi Mehedințu, preot paroh la Biserica Colțea din București, ne-a declarat:"[...] Eu sfătuiesc lumea să se spovedească mai curînd la preoții parohi din orașele lor, decît la acești călugări care se cred interesanți și canonesc lumea".

Despre păcatul sinuciderii (^):

Mulți amăgiți de diavol cred că dacă se sinucid scapă de necazurile și mizeria acestei vieți. Câtă înșelăciune! Măi frate, sinuciderea te va arunca în chinuri și mizerii de neînchipuit, la care mintea ta nici măcar nu poate să cugete. Ce vei face atuncea? Căci nici lacrimile, nici rugăciunile nu te vor mai putea ajuta. Și știi de ce ? Pentru că tu singur ai ales această soartă.

De asemenea, chiar dacă nevasta și copilul meșterului Manole nu au murit într-adevăr așa cum se relatează în baladă, mulți oameni sunt încă omorâți sau schilodiți în accidente de muncă (^), ceea ce e foarte posibil să se fi întâmplat și cu ocazia construcției mănăstirii Curtea de Argeș.

La trei zile de la accidentul colectiv petrecut pe un șantier din centrul Bucureștiului, în care doi muncitori au murit îngropați de vii, iar alți patru au ajuns la spital după ce un mal de pământ s-a surpat peste ei, Inspecția Muncii publică un raport despre accidentele de muncă din sectorul construcțiilor.
[...]
143 de morți în accidente de muncă în 2020
Anul trecut, 143 de persoane și-au pierdut viața în accidente de muncă la nivel național, conform Ministerului Muncii. Cele mai multe decese s-au înregistrat în sectorul construcției de clădiri, cu 24 de accidentaţi mortal. Cea mai mare cifră din ultimii cinci ani a fost înregistrată în 2017. Atunci, 320 de oameni au murit în accidente de muncă.

Condițiile în care se lucrează în prezent pe șantiere nu diferă semnificativ față de cele din secolul XVI și nici în domeniul proiectării nu s-a rezolvat mare lucru (^).
 
SketchUp for iPad Li-ion polymer battery expanded   ^Telefon cu bateria stricată
 
«Tabletă

Traducere: O firmă internațională de avocatură a intentat un proces împotriva unora dintre cele mai mari companii tehnologice din lume pentru decesele și vătămările copiilor exploatați în minele de cobalt congoleze.
 
Avocații Internaționali pentru Drepturi au inițiat cazul în numele a 14 familii congoleze ale căror copii au fost uciși sau răniți în timp ce extrăgeau cobalt. Metalul este ingredientul cheie din bateriile reîncărcabile litiu-ion care alimentează majoritatea dispozitivelor electronice.
[...]
Populația țărănească, în special copiii, trăiesc în codiții inumane, îngrămădiți în mizerie și deșeuri toxice, în timp ce extrag cobaltul care e folosit în fiecare baterie reîncărcabilă litiu-ion de pe planetă.
 
Și cred că cele mai rele povești pe care le-am auzit - și am auzit mult prea multe - au implicat copii și tineri care săpau tuneluri pentru a găsi zăcămintele mai mari de cobalt, unele dintre acestea până la 30 de metri adâncime, după care tunelurile se prăbușeau și îi îngropau de vii pe toți cei dinăuntru.

Bineînțeles că atunci când intrăm într-o biserică trebuie să închidem telefonul (^), ca să nu cumva să-i tulburăm pe ceilalți, iar bateria unui automobil electric (^) necesită în mod evident mult mai mult cobalt decât bateria unui telefon.

Papa Francisc a sfințit, miercuri, un monopost electric care va participa la o cursă de Formulă E, potrivit imaginilor difuzate de Sfântul Scaun.

© 2024 Matei. No cookies®